Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Czarnocinie
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1[Brak tematu]128809
2[Brak tematu]122710
3[Brak tematu]118917
4[Brak tematu]112179
5[Brak tematu]112124
6[Brak tematu]111356
7[Brak tematu]110173
8[Brak tematu]107900
9[Brak tematu]107555
10[Brak tematu]105968
11OGŁOSZENIE O PRZETARGU 104492
12Ogłoszenie o przetargu na budowę świetlicy środowiskowej w m. Bieżywody103460
13[Brak tematu]103031
14[Brak tematu]102316
15[Brak tematu]98991
16[Brak tematu]97191
17[Brak tematu]96965
18Przetarg na przebudowę drogi w m. Budy Szynczyckie96376
19PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN 95866
20[Brak tematu]95722
21[Brak tematu]95567
22Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rzepki95460
23[Brak tematu]91623
24OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYS EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO88703
25[Brak tematu]84680
26[Brak tematu]83780
27[Brak tematu]82536
28[Brak tematu]82386
29[Brak tematu]82226
30PRZETARG NA REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W CZARNOCINIE - CZĘŚĆ NISKA80298
31PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SZYNCZYCE-BUDY SZYNCZYCKIE, GM. CZARNOCIN79258
32[Brak tematu]78922
33[Brak tematu]78439
34Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola, gm. Czarnocin 77754
35[Brak tematu]76514
36[Brak tematu]76501
37[Brak tematu]76497
38[Brak tematu]76015
39[Brak tematu]75918
40PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PONIATOWSKIEGO I OGRODOWEJ W CZARNOCINIE75619
41[Brak tematu]75084
42SIWZ na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rok74290
43[Brak tematu]74161
44[Brak tematu]73885
45Ogłoszenie o zamówieniu o wartości ponizej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin 73203
46[Brak tematu]73198
47[Brak tematu]73194
48[Brak tematu]72350
49[Brak tematu]71854
50Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego71830
51[Brak tematu]71171
52Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie centrum Czarnocina70542
53Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie69928
54Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin, gmina Czarnocin69808
55OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI68208
56Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Gmina Czarnocin67489
57Ogłoszenie o przetargu - 4 działki66773
58Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego65728
59OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI65671
60[Brak tematu]64417
61[Brak tematu]64387
62Przetarg na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO64233
63[Brak tematu]64092
64[Brak tematu]64053
65[Brak tematu]63790
66Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201363786
67[Brak tematu]63738
68Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Czarnocin w roku 201363690
69OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 1.9 TDI62695
70Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, gmina Czarnocin62227
71Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzepki, gmina Czarnocin62022
72[Brak tematu]62006
73Ogłoszenie o przetargu61658
74Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin61142
75Pretarg na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Czarnocin, gmina Czarnocin60605
76Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - część wysoka60344
77OGŁOSZENIE O PRZETARGU60246
78OGŁOSZENIE O PRZETARGU59716
79Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabina Wola, gmina Czarnocin59683
80Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie59202
81PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP W DALKOWIE I OSP W BISKUPIEJ WOLI58708
82Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin58409
83Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014 dla Szkoły Podstawoej w Szynczycach56950
84Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Czarnocinie56863
85[Brak tematu]56373
86Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.56271
87[Brak tematu]56261
88Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 201456197
89[Brak tematu]56157
90Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201455681
91[Brak tematu]55641
92Wykaz nieruchomości do oddania w najem55180
93Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handlowe54571
94Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys euro na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia 31.03.2014r. do dnia 30.03.2018r. 54433
95[Brak tematu]54238
96[Brak tematu]54196
97Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"53999
98[Brak tematu]53774
99Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"53361
100[Brak tematu]53192
101Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"53029
102Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"52981
103[Brak tematu]51733
104Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina Czarnocin51644
105Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/201551351
106[Brak tematu]50964
107[Brak tematu]50954
108Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu uczniów ZSzG w Czarnocinie wraz z opiekunem na basen zlokaliz. przy ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w ramach programu ministerrialnego Umiem Pływać50374
109Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin49813
110[Brak tematu]49784
111[Brak tematu]49783
112Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin49284
113Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin48335
114Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2014/201547120
115[Brak tematu]47106
116[Brak tematu]46929
117Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin - w roku 201546889
118[Brak tematu]46734
119Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 45505
120Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201544395
121OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.40755
122Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin39371
123Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin38889
124OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.38437
125OGŁOSZENIE O PRZETARGU37436
126Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/201636408
127Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. administracyjnych i archiwum34284
128[Brak tematu]34257
129[Brak tematu]34232
130[Brak tematu]33736
131[Brak tematu]33708
132[Brak tematu]32119
133Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi30494
134[Brak tematu]20316
135[Brak tematu]17424
136[Brak tematu]15601
137Informacja o numerze konta bankowego Urzędu Gminy Czarnocin14747
138[Brak tematu]14391
139[Brak tematu]14303
140Inwestycje14142
141[Brak tematu]13447
142A n k i e t a – Z g ł o s z e n i e zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 12585
143OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 12385
144A n k i e t a dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi12369
145OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO12291
146[Brak tematu]12185
147[Brak tematu]12078
148[Brak tematu]12064
149[Brak tematu]11950
150Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin11931
151[Brak tematu]11673
152[Brak tematu]11466
153[Brak tematu]11275
154[Brak tematu]11238
155[Brak tematu]11043
156[Brak tematu]11018
157KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA10990
158[Brak tematu]10868
159[Brak tematu]10838
160[Brak tematu]10773
161[Brak tematu]10530
162[Brak tematu]10273
163OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN9921
164[Brak tematu]9829
165[Brak tematu]9774
166[Brak tematu]9646
167Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok8889
168[Brak tematu]8791
169[Brak tematu]8172
170[Brak tematu]7945
171[Brak tematu]7753
172[Brak tematu]7628
173[Brak tematu]7554
174Mieszkania i budownictwo - warunki zabudowy7338
175[Brak tematu]7042
176[Brak tematu]6967
177Informacja o punktach udzielających opieki medycznej z podpisaną umową z NFZ dla mieszkaców powiatu piotrkowskiego, w tym Gminy Czarnocin6607
178[Brak tematu]6213
179KOMUNIKAT KRUS6185
180INFORMACJA O ZMIANACH W KRUS6166
181POWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYB.6121
182OTWARCIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE6117
183XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne6080
184OTWARCIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH6064
185Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku6042
186[Brak tematu]5949
187[Brak tematu]5938
188[Brak tematu]5931
189Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Czarnocin5926
190KOMUNIKAT INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 5920
191OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO5897
192Uchwały Rady Gminy Czarnocin5772
193INFORMACJA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO5768
194STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA5707
195 II Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Najbardziej lubię rysować…”5675
196PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW5642
197[Brak tematu]5618
198[Brak tematu]5600
199[Brak tematu]5600
200DOTACJE NA ZABYTKI5594
201INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN5486
202KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY GMINY CZARNOCIN5398
203KONKURS \"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA\"5344
204WIOSNA - CZAS NA ZMIANY W OGRODZIE5343
205STYPENDIA DLA LICEALISTÓW5284
206OBWIESZCZENIE5227
207KOSZYCZEK WIELKANOCNY GMINY CZARNOCIN - RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 29.03.2015R.5168
208[Brak tematu]5146
209[Brak tematu]5101
210[Brak tematu]5087
211[Brak tematu]5050
212[Brak tematu]5042
213[Brak tematu]5041
214[Brak tematu]5039
215[Brak tematu]5024
216[Brak tematu]4989
217Elektroniczna Skrzynka Podawcza4979
218[Brak tematu]4933
219[Brak tematu]4904
220Rada Gminy4897
221INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW4896
222[Brak tematu]4834
223OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4808
224OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY4747
225[Brak tematu]4726
226PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI SOŁECTW CZARNOCIN, TYCHÓW ORAZ BISKUPIA WOLA4686
227I ZLOT ROWEROWY W WOLI KUTOWEJ4628
228OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4535
229ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN4507
230[Brak tematu]4473
231KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI4343
232OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO4326
233[Brak tematu]4255
234[Brak tematu]4214
235[Brak tematu]4199
236OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY4176
237[Brak tematu]4168
238[Brak tematu]4102
239APEL o wykaszanie traw i chwastów 4072
240OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE4038
241[Brak tematu]4029
242[Brak tematu]4015
243[Brak tematu]3967
244E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin3901
245ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VIII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3894
246[Brak tematu]3889
247ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO3858
248PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE3854
249[Brak tematu]3832
250[Brak tematu]3814
251[Brak tematu]3768
252ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU IX SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3759
253Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej3746
254OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO3714
255[Brak tematu]3680
256OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3669
257OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3577
258Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin3574
259Zakup komputerów - rozstrzygnięcie postepowania3558
260Zakup tonerów - wszczęcie postepowania3544
261Zakup komputerów- wszczęcie postępowania3536
262Zakup artykułów promocyjnych - wszczęcie postępowania3520
263Zakup materiałów promocyjnych- rozstrzygnięcie postępowania3505
264[Brak tematu]3503
265Zakup tonerów - rozstrzygnięcie postepowania3498
266Zakup materiałów biurowych- rozstrzygnięcie postępowania3497
267Zakup artykułów biurowych - wszczęcie postępowania3490
268Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektora ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej3442
269[Brak tematu]3289
270[Brak tematu]3282
271[Brak tematu]3277
272[Brak tematu]3266
273[Brak tematu]3253
274[Brak tematu]3252
275[Brak tematu]3252
276[Brak tematu]3240
277[Brak tematu]3237
278[Brak tematu]3233
279[Brak tematu]3227
280[Brak tematu]3221
281[Brak tematu]3211
282[Brak tematu]3200
283[Brak tematu]3193
284[Brak tematu]3181
285[Brak tematu]3177
286[Brak tematu]3136
287[Brak tematu]3115
288[Brak tematu]3111
289[Brak tematu]3007
290[Brak tematu]2994
291Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku2975
292[Brak tematu]2968
293[Brak tematu]2966
294[Brak tematu]2900
295[Brak tematu]2888
296Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2820
297Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 20112812
298[Brak tematu]2793
299[Brak tematu]2778
300Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku2717
301Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.2688
302[Brak tematu]2604
303[Brak tematu]2601
304[Brak tematu]2589
305[Brak tematu]2563
306Stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych, rozwoju i promocji Gminy 2560
307Informatyk2535
308[Brak tematu]2512
309Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kasowej i spraw finansowych 2484
310[Brak tematu]2478
311Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2458
312[Brak tematu]2452
313[Brak tematu]2439
314[Brak tematu]2436
315[Brak tematu]2420
316[Brak tematu]2366
317[Brak tematu]2362
318[Brak tematu]2344
319[Brak tematu]2335
320[Brak tematu]2313
321[Brak tematu]2311
322[Brak tematu]2306
323Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku.2292
324Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie Czarnocin2290
325[Brak tematu]2271
326[Brak tematu]2269
327[Brak tematu]2257
328[Brak tematu]2239
329[Brak tematu]2217
330[Brak tematu]2214
331[Brak tematu]2209
332[Brak tematu]2205
333[Brak tematu]2203
334[Brak tematu]2182
335WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH2172
336Nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk2164
337[Brak tematu]2158
338[Brak tematu]2157
339[Brak tematu]2151
340WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 maja 2015r.2149
341[Brak tematu]2148
342[Brak tematu]2146
343[Brak tematu]2145
344[Brak tematu]2141
345[Brak tematu]2136
346[Brak tematu]2129
347[Brak tematu]2126
348[Brak tematu]2120
349[Brak tematu]2113
350[Brak tematu]2108
351Informacje Państwowej Komisji Wyborczej2084
352Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01 kwietnia 2015 roku2082
353Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2015 roku 2077
354[Brak tematu]2070
355[Brak tematu]2065
356WYKAZ2062
357[Brak tematu]2057
358[Brak tematu]2055
359[Brak tematu]2055
360[Brak tematu]2050
361[Brak tematu]2047
362[Brak tematu]2034
363[Brak tematu]2033
364[Brak tematu]2031
365[Brak tematu]2029
366Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców2029
367KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMOSJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2026
368Meldunek - niezbędne dokumenty2017
369Zmiana czasu pracy GOPS w Czarnocinie2014
370Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 18 kwietnia 2015 roku2012
371[Brak tematu]2011
372INFORMACJA2000
373[Brak tematu]1995
374[Brak tematu]1970
375[Brak tematu]1961
376[Brak tematu]1958
377[Brak tematu]1952
378[Brak tematu]1948
379[Brak tematu]1935
380Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące od 01.01.2012 r.1931
381[Brak tematu]1928
382[Brak tematu]1927
383[Brak tematu]1926
384Ogłoszenie o konsultacjach społecznych1923
385[Brak tematu]1912
386[Brak tematu]1908
387[Brak tematu]1907
388KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY1905
389Projekt \"Idę do pracy\" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego1899
390[Brak tematu]1897
391[Brak tematu]1886
392[Brak tematu]1877
393[Brak tematu]1875
394[Brak tematu]1835
395[Brak tematu]1833
396STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I SEKRETARIATU1830
397[Brak tematu]1825
398STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY INFORMATYK1818
399[Brak tematu]1810
400[Brak tematu]1807
401[Brak tematu]1802
402[Brak tematu]1795
403[Brak tematu]1786
404[Brak tematu]1785
405[Brak tematu]1782
406[Brak tematu]1777
407[Brak tematu]1770
408[Brak tematu]1767
409[Brak tematu]1765
410[Brak tematu]1756
411[Brak tematu]1755
412Uchwały IV Sesja1741
413[Brak tematu]1740
414[Brak tematu]1740
415[Brak tematu]1740
416[Brak tematu]1738
417[Brak tematu]1717
418[Brak tematu]1714
419Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku.1706
420Uchwała Rady Gminy Czarnocin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z OPP na 2015 rok1702
421[Brak tematu]1701
422[Brak tematu]1697
423[Brak tematu]1697
424[Brak tematu]1696
425[Brak tematu]1695
426[Brak tematu]1678
427[Brak tematu]1673
428[Brak tematu]1635
429[Brak tematu]1626
430[Brak tematu]1625
431[Brak tematu]1612
432[Brak tematu]1610
433[Brak tematu]1601
434[Brak tematu]1598
435[Brak tematu]1576
436[Brak tematu]1564
437[Brak tematu]1563
438[Brak tematu]1551
439[Brak tematu]1550
440[Brak tematu]1543
441Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 marca 2012r.1543
442[Brak tematu]1542
443Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1536
444[Brak tematu]1535
445Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 lutego 2012r.1534
446[Brak tematu]1531
447[Brak tematu]1526
448POTRZEBNE DOKUMENTY1516
449Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2012r.1480
450Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 listopada 2012 r.1477
451Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 19 września 2012r.1472
452[Brak tematu]1467
453[Brak tematu]1461
454[Brak tematu]1440
455[Brak tematu]1435
456[Brak tematu]1435
457[Brak tematu]1428
458[Brak tematu]1414
459[Brak tematu]1412
460Stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju i promocji gminy 1409
461[Brak tematu]1403
462[Brak tematu]1398
463Uchwały VI Sesja1389
464[Brak tematu]1386
465[Brak tematu]1381
466Uchwały V sesja 1378
467Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 grudnia 2012 r.1376
468[Brak tematu]1375
469[Brak tematu]1371
470Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Czarnocinw dniu 15 czerwca 2011r.1371
471[Brak tematu]1370
472[Brak tematu]1365
473Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 listopada 2011r.1362
474POTRZEBNE DOKUMENTY1356
475SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY1349
476[Brak tematu]1346
477JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - tzw. becikowe1345
478ZASIŁEK RODZINNY1342
479Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 grudnia 2011r.1339
480[Brak tematu]1336
481KARTA DUŻEJ RODZINY1332
482[Brak tematu]1327
483KARTA DUŻEJ RODZINY1325
484[Brak tematu]1324
485ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE1324
486ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO1320
487POMOC SPOŁECZNA1314
488ZASIŁEK PILĘGNACYJNY1314
489[Brak tematu]1312
490[Brak tematu]1305
491[Brak tematu]1303
492[Brak tematu]1297
493[Brak tematu]1291
494[Brak tematu]1287
495[Brak tematu]1285
496Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 września 2011 roku1284
497[Brak tematu]1283
498RODZAJE ZSIŁKÓW1266
499Oświadczenia majątkowe za 2007 rok1259
500[Brak tematu]1257
501Pomoc społeczna1247
502[Brak tematu]1244
503[Brak tematu]1238
504Oświadczenia majątkowe za rok 20021234
505Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 25 lutego 2014 r.1233
506Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i budownictwo.1232
507[Brak tematu]1226
508Podatki1226
509[Brak tematu]1225
510[Brak tematu]1225
511[Brak tematu]1215
512Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi 1212
513[Brak tematu]1210
514Promocja, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi 1209
515Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 lutego 2013 r.1209
516[Brak tematu]1208
517[Brak tematu]1207
518[Brak tematu]1201
519[Brak tematu]1200
520Sprawy finansowo-księgowe1189
521Dowody osobiste1187
522[Brak tematu]1185
523[Brak tematu]1184
524[Brak tematu]1184
525Ewidencja ludności1184
526Rolnictwo i gospodarka gruntami1184
527Sprawy wojskowe i obywatelskie1184
528Urząd Stanu Cywilnego1176
529Działalność gospodarcza1173
530Gospodarka mieszkaniowa1172
531[Brak tematu]1152
532[Brak tematu]1150
533[Brak tematu]1149
534[Brak tematu]1146
535Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 marca 2013 r.1146
536[Brak tematu]1141
537Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010 1140
538[Brak tematu]1136
539[Brak tematu]1134
540[Brak tematu]1126
541[Brak tematu]1125
542[Brak tematu]1122
543[Brak tematu]1121
544[Brak tematu]1120
545[Brak tematu]1118
546OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA1092
547[Brak tematu]1085
548[Brak tematu]1082
549[Brak tematu]1079
550Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 maja 2014r.1072
551[Brak tematu]1070
552[Brak tematu]1069
553OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 20131067
554Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 31 marca 2014r.1063
555[Brak tematu]1052
556[Brak tematu]1035
557[Brak tematu]1034
558[Brak tematu]1028
559Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2015r.1026
560[Brak tematu]1023
561[Brak tematu]1020
562[Brak tematu]1016
563Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 6 maja 2013 r.1012
564Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2013 r.1006
565Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 grudnia 2013 r.1006
566[Brak tematu]988
567[Brak tematu]981
568[Brak tematu]980
569[Brak tematu]978
570[Brak tematu]974
571Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 września 2013 r.974
572[Brak tematu]973
573OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY972
574Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2015 r.972
575[Brak tematu]964
576Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 8 listopada 2013 r.957
577OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY935
578[Brak tematu]930
579OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY910
580Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2014r.895
581Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014r.894
582[Brak tematu]889
583Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2015 r.888
584[Brak tematu]884
585[Brak tematu]882
586[Brak tematu]876
587Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2014r.876
588Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014r.876
589[Brak tematu]872
590Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2014r.872
591[Brak tematu]866
592[Brak tematu]853
593[Brak tematu]848
594[Brak tematu]846
595Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r.821
596[Brak tematu]812
597[Brak tematu]812
598Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2014r.797
599Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 r.774
600[Brak tematu]746
601Rejestr instytucji kultury745
602[Brak tematu]708
603Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej702
604ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH665
605Pomoc dla alkoholików i ich rodzin664
606[Brak tematu]634
607Baza aktów własnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego631
608[Brak tematu]627
609Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018620
610[Brak tematu]616
611[Brak tematu]603
612[Brak tematu]603
613Zarządzenie o dostępie do informacji publicznej oraz wzór wniosku592
614Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin 584
615OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI 2010-2014566
616[Brak tematu]563
617OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2014560
618ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT549
619Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku544
620[Brak tematu]541
621ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CZARNOCIN DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU541
622Informacja w sprawie wykonania budżetu za II kw. 2014r.524
623[Brak tematu]519
624Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 roku511
625[Brak tematu]510
626[Brak tematu]497
627Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o486
628ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN NR 51/2015486
629Informacja w sprawie wykonania budzetu za 2011 r.477
630Informacja w sprawie wykonania budżetu za III kw. 2014r.471
631[Brak tematu]443
632Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.438
633Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok410
634Informacja w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2015r.389
635Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok378
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-17
Aneta Kulik   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-69
Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-81
Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Agata Wójcik   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Popek Anna   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1260578 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij