Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Czarnocinie
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1[Brak tematu]123834
2[Brak tematu]117735
3[Brak tematu]113938
4[Brak tematu]107203
5[Brak tematu]107148
6[Brak tematu]106380
7[Brak tematu]105194
8[Brak tematu]102920
9[Brak tematu]102576
10[Brak tematu]100990
11OGŁOSZENIE O PRZETARGU 99523
12Ogłoszenie o przetargu na budowę świetlicy środowiskowej w m. Bieżywody98487
13[Brak tematu]98060
14[Brak tematu]97348
15[Brak tematu]94018
16[Brak tematu]92221
17[Brak tematu]91999
18Przetarg na przebudowę drogi w m. Budy Szynczyckie91407
19PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN 90897
20[Brak tematu]90748
21[Brak tematu]90595
22Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rzepki90488
23[Brak tematu]86653
24OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYS EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO83736
25[Brak tematu]79711
26[Brak tematu]78810
27[Brak tematu]77565
28[Brak tematu]77422
29[Brak tematu]77259
30PRZETARG NA REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W CZARNOCINIE - CZĘŚĆ NISKA75329
31PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SZYNCZYCE-BUDY SZYNCZYCKIE, GM. CZARNOCIN74288
32[Brak tematu]73950
33[Brak tematu]73466
34Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola, gm. Czarnocin 72785
35[Brak tematu]71545
36[Brak tematu]71529
37[Brak tematu]71528
38[Brak tematu]71044
39[Brak tematu]70954
40PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PONIATOWSKIEGO I OGRODOWEJ W CZARNOCINIE70651
41[Brak tematu]70117
42SIWZ na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rok69318
43[Brak tematu]69194
44[Brak tematu]68914
45[Brak tematu]68232
46Ogłoszenie o zamówieniu o wartości ponizej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin 68232
47[Brak tematu]68226
48[Brak tematu]67377
49[Brak tematu]66885
50Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego66865
51[Brak tematu]66209
52Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie centrum Czarnocina65577
53Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie64960
54Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin, gmina Czarnocin64840
55OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI63239
56Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Gmina Czarnocin62519
57Ogłoszenie o przetargu - 4 działki61802
58Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego60758
59OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI60703
60[Brak tematu]59452
61[Brak tematu]59414
62Przetarg na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO59261
63[Brak tematu]59124
64[Brak tematu]59085
65[Brak tematu]58819
66Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201358819
67[Brak tematu]58766
68Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Czarnocin w roku 201358720
69OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 1.9 TDI57729
70Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, gmina Czarnocin57262
71Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzepki, gmina Czarnocin57052
72[Brak tematu]57036
73Ogłoszenie o przetargu56688
74Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin56174
75Pretarg na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Czarnocin, gmina Czarnocin55634
76Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - część wysoka55373
77OGŁOSZENIE O PRZETARGU55276
78OGŁOSZENIE O PRZETARGU54749
79Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabina Wola, gmina Czarnocin54714
80Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie54233
81PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP W DALKOWIE I OSP W BISKUPIEJ WOLI53739
82Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin53437
83Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014 dla Szkoły Podstawoej w Szynczycach51982
84Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Czarnocinie51891
85[Brak tematu]51405
86Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.51299
87[Brak tematu]51288
88Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 201451231
89[Brak tematu]51188
90Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201450709
91[Brak tematu]50665
92Wykaz nieruchomości do oddania w najem50208
93Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handlowe49598
94Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys euro na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia 31.03.2014r. do dnia 30.03.2018r. 49462
95[Brak tematu]49266
96[Brak tematu]49228
97Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"49027
98[Brak tematu]48807
99Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"48393
100[Brak tematu]48220
101Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"48061
102Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"48012
103[Brak tematu]46764
104Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina Czarnocin46678
105Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/201546381
106[Brak tematu]45994
107[Brak tematu]45987
108Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu uczniów ZSzG w Czarnocinie wraz z opiekunem na basen zlokaliz. przy ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w ramach programu ministerrialnego Umiem Pływać45403
109Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin44846
110[Brak tematu]44817
111[Brak tematu]44817
112Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin44310
113Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin43366
114Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2014/201542152
115[Brak tematu]42132
116[Brak tematu]41960
117Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin - w roku 201541921
118[Brak tematu]41762
119Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 40533
120Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201539425
121OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.35790
122Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin34399
123Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin33919
124OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.33461
125OGŁOSZENIE O PRZETARGU32462
126Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/201631432
127Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. administracyjnych i archiwum29589
128[Brak tematu]29563
129[Brak tematu]29537
130[Brak tematu]29041
131[Brak tematu]29016
132[Brak tematu]27422
133Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi25800
134[Brak tematu]19854
135[Brak tematu]16965
136[Brak tematu]15139
137Informacja o numerze konta bankowego Urzędu Gminy Czarnocin14283
138Inwestycje14027
139[Brak tematu]13929
140[Brak tematu]13836
141[Brak tematu]12990
142A n k i e t a – Z g ł o s z e n i e zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 12124
143OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 11922
144A n k i e t a dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi11906
145OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO11830
146[Brak tematu]11725
147[Brak tematu]11615
148[Brak tematu]11600
149[Brak tematu]11487
150Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin11466
151[Brak tematu]11231
152[Brak tematu]11003
153[Brak tematu]10811
154[Brak tematu]10774
155[Brak tematu]10595
156[Brak tematu]10581
157[Brak tematu]10556
158KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA10527
159[Brak tematu]10407
160[Brak tematu]10379
161[Brak tematu]10070
162[Brak tematu]9813
163OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN9456
164[Brak tematu]9364
165[Brak tematu]9311
166[Brak tematu]9182
167Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok8430
168[Brak tematu]8332
169[Brak tematu]7946
170[Brak tematu]7728
171[Brak tematu]7536
172[Brak tematu]7361
173[Brak tematu]7341
174Mieszkania i budownictwo - warunki zabudowy7129
175[Brak tematu]6579
176[Brak tematu]6505
177Informacja o punktach udzielających opieki medycznej z podpisaną umową z NFZ dla mieszkaców powiatu piotrkowskiego, w tym Gminy Czarnocin6145
178[Brak tematu]5992
179[Brak tematu]5727
180KOMUNIKAT KRUS5722
181INFORMACJA O ZMIANACH W KRUS5701
182POWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYB.5660
183OTWARCIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE5650
184Uchwały Rady Gminy Czarnocin5628
185XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne5617
186OTWARCIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH5604
187Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku5583
188[Brak tematu]5478
189[Brak tematu]5470
190Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Czarnocin5463
191KOMUNIKAT INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 5463
192OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO5434
193[Brak tematu]5393
194[Brak tematu]5378
195[Brak tematu]5376
196INFORMACJA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO5304
197STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA5246
198 II Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Najbardziej lubię rysować…”5217
199PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW5178
200DOTACJE NA ZABYTKI5136
201INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN5023
202KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY GMINY CZARNOCIN4937
203[Brak tematu]4902
204[Brak tematu]4902
205[Brak tematu]4899
206WIOSNA - CZAS NA ZMIANY W OGRODZIE4882
207KONKURS \"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA\"4881
208[Brak tematu]4880
209[Brak tematu]4878
210[Brak tematu]4865
211[Brak tematu]4848
212STYPENDIA DLA LICEALISTÓW4820
213Elektroniczna Skrzynka Podawcza4796
214[Brak tematu]4793
215OBWIESZCZENIE4764
216Rada Gminy4720
217[Brak tematu]4714
218KOSZYCZEK WIELKANOCNY GMINY CZARNOCIN - RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 29.03.2015R.4708
219[Brak tematu]4681
220[Brak tematu]4590
221[Brak tematu]4582
222[Brak tematu]4526
223INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW4437
224OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4346
225OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY4281
226PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI SOŁECTW CZARNOCIN, TYCHÓW ORAZ BISKUPIA WOLA4225
227I ZLOT ROWEROWY W WOLI KUTOWEJ4168
228[Brak tematu]4118
229OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4069
230ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN4042
231[Brak tematu]4008
232[Brak tematu]3953
233[Brak tematu]3880
234KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI3872
235OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO3867
236[Brak tematu]3800
237[Brak tematu]3796
238[Brak tematu]3788
239[Brak tematu]3735
240E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin3719
241OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3715
242APEL o wykaszanie traw i chwastów 3607
243ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO3604
244[Brak tematu]3591
245OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE3571
246[Brak tematu]3555
247Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej3531
248[Brak tematu]3524
249[Brak tematu]3522
250[Brak tematu]3435
251ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VIII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3426
252[Brak tematu]3425
253PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE3393
254Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin3393
255Zakup komputerów - rozstrzygnięcie postepowania3393
256Zakup tonerów - wszczęcie postepowania3380
257Zakup komputerów- wszczęcie postępowania3369
258[Brak tematu]3363
259Zakup artykułów promocyjnych - wszczęcie postępowania3356
260Zakup materiałów promocyjnych- rozstrzygnięcie postępowania3338
261Zakup materiałów biurowych- rozstrzygnięcie postępowania3332
262Zakup tonerów - rozstrzygnięcie postepowania3328
263Zakup artykułów biurowych - wszczęcie postępowania3325
264ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU IX SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3293
265OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO3254
266Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektora ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej3226
267OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3208
268[Brak tematu]3178
269[Brak tematu]3156
270[Brak tematu]3112
271OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3112
272[Brak tematu]3106
273[Brak tematu]3092
274[Brak tematu]3091
275[Brak tematu]3090
276[Brak tematu]3090
277[Brak tematu]3087
278[Brak tematu]3086
279[Brak tematu]3083
280[Brak tematu]3073
281[Brak tematu]3064
282[Brak tematu]3052
283[Brak tematu]3044
284[Brak tematu]3034
285[Brak tematu]3026
286[Brak tematu]2983
287[Brak tematu]2959
288[Brak tematu]2918
289[Brak tematu]2885
290[Brak tematu]2876
291[Brak tematu]2868
292[Brak tematu]2801
293[Brak tematu]2796
294[Brak tematu]2752
295Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku2735
296[Brak tematu]2698
297[Brak tematu]2669
298Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2580
299Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 20112569
300Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku2474
301[Brak tematu]2467
302Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.2449
303Stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych, rozwoju i promocji Gminy 2445
304Informatyk2427
305[Brak tematu]2412
306Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kasowej i spraw finansowych 2372
307[Brak tematu]2365
308[Brak tematu]2361
309[Brak tematu]2361
310[Brak tematu]2345
311[Brak tematu]2332
312[Brak tematu]2313
313[Brak tematu]2308
314[Brak tematu]2301
315[Brak tematu]2231
316[Brak tematu]2221
317Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2218
318[Brak tematu]2207
319[Brak tematu]2200
320[Brak tematu]2180
321[Brak tematu]2179
322[Brak tematu]2177
323[Brak tematu]2142
324[Brak tematu]2142
325[Brak tematu]2133
326[Brak tematu]2124
327[Brak tematu]2100
328[Brak tematu]2087
329[Brak tematu]2076
330[Brak tematu]2074
331[Brak tematu]2062
332Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie Czarnocin2052
333Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku.2051
334[Brak tematu]2035
335[Brak tematu]2027
336[Brak tematu]2022
337[Brak tematu]2014
338[Brak tematu]2013
339[Brak tematu]2011
340[Brak tematu]2006
341[Brak tematu]1996
342[Brak tematu]1996
343[Brak tematu]1985
344[Brak tematu]1983
345[Brak tematu]1983
346[Brak tematu]1975
347[Brak tematu]1973
348[Brak tematu]1970
349Nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk1944
350[Brak tematu]1934
351WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH1928
352[Brak tematu]1923
353[Brak tematu]1920
354[Brak tematu]1920
355[Brak tematu]1914
356[Brak tematu]1912
357[Brak tematu]1899
358[Brak tematu]1894
359[Brak tematu]1890
360Meldunek - niezbędne dokumenty1885
361[Brak tematu]1883
362[Brak tematu]1880
363[Brak tematu]1863
364[Brak tematu]1855
365[Brak tematu]1834
366[Brak tematu]1825
367[Brak tematu]1816
368[Brak tematu]1814
369[Brak tematu]1808
370[Brak tematu]1800
371[Brak tematu]1798
372Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące od 01.01.2012 r.1794
373[Brak tematu]1787
374[Brak tematu]1786
375[Brak tematu]1781
376[Brak tematu]1779
377KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY1776
378[Brak tematu]1775
379[Brak tematu]1774
380Zmiana czasu pracy GOPS w Czarnocinie1771
381WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 maja 2015r.1768
382[Brak tematu]1761
383Projekt \"Idę do pracy\" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego1753
384[Brak tematu]1750
385[Brak tematu]1733
386STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I SEKRETARIATU1718
387STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY INFORMATYK1712
388[Brak tematu]1711
389Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01 kwietnia 2015 roku1704
390Informacje Państwowej Komisji Wyborczej1701
391Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2015 roku 1692
392[Brak tematu]1688
393Ogłoszenie o konsultacjach społecznych1686
394WYKAZ1678
395[Brak tematu]1677
396[Brak tematu]1670
397[Brak tematu]1663
398[Brak tematu]1656
399KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMOSJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM1645
400[Brak tematu]1642
401Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców1642
402[Brak tematu]1639
403[Brak tematu]1639
404Uchwały IV Sesja1639
405Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 18 kwietnia 2015 roku1630
406[Brak tematu]1629
407INFORMACJA1614
408[Brak tematu]1612
409[Brak tematu]1611
410[Brak tematu]1610
411[Brak tematu]1609
412[Brak tematu]1605
413[Brak tematu]1604
414[Brak tematu]1595
415[Brak tematu]1593
416[Brak tematu]1593
417[Brak tematu]1593
418[Brak tematu]1580
419[Brak tematu]1578
420[Brak tematu]1556
421[Brak tematu]1549
422[Brak tematu]1548
423[Brak tematu]1543
424[Brak tematu]1536
425[Brak tematu]1522
426[Brak tematu]1514
427[Brak tematu]1480
428Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1480
429[Brak tematu]1477
430[Brak tematu]1472
431Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku.1465
432[Brak tematu]1464
433[Brak tematu]1458
434Uchwała Rady Gminy Czarnocin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z OPP na 2015 rok1458
435[Brak tematu]1456
436[Brak tematu]1451
437[Brak tematu]1450
438[Brak tematu]1449
439[Brak tematu]1445
440[Brak tematu]1444
441[Brak tematu]1436
442Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 marca 2012r.1418
443[Brak tematu]1415
444[Brak tematu]1408
445Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 lutego 2012r.1403
446[Brak tematu]1386
447[Brak tematu]1372
448[Brak tematu]1369
449Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2012r.1350
450[Brak tematu]1348
451Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 listopada 2012 r.1343
452Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 19 września 2012r.1339
453[Brak tematu]1338
454[Brak tematu]1336
455[Brak tematu]1331
456[Brak tematu]1325
457[Brak tematu]1324
458[Brak tematu]1315
459POTRZEBNE DOKUMENTY1306
460[Brak tematu]1296
461Stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju i promocji gminy 1295
462[Brak tematu]1290
463[Brak tematu]1288
464Uchwały VI Sesja1285
465Uchwały V sesja 1284
466[Brak tematu]1278
467[Brak tematu]1270
468Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Czarnocinw dniu 15 czerwca 2011r.1267
469[Brak tematu]1262
470Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 listopada 2011r.1261
471[Brak tematu]1254
472Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 grudnia 2012 r.1248
473[Brak tematu]1237
474[Brak tematu]1235
475Pomoc społeczna1228
476[Brak tematu]1225
477Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 grudnia 2011r.1223
478[Brak tematu]1219
479[Brak tematu]1219
480[Brak tematu]1215
481[Brak tematu]1212
482Oświadczenia majątkowe za rok 20021211
483Oświadczenia majątkowe za 2007 rok1201
484[Brak tematu]1197
485[Brak tematu]1195
486Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 września 2011 roku1190
487[Brak tematu]1189
488[Brak tematu]1175
489[Brak tematu]1171
490[Brak tematu]1149
491[Brak tematu]1148
492[Brak tematu]1141
493[Brak tematu]1140
494Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i budownictwo.1134
495[Brak tematu]1130
496SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY1128
497RODZAJE ZSIŁKÓW1127
498Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 25 lutego 2014 r.1127
499[Brak tematu]1125
500Podatki1125
501[Brak tematu]1121
502Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi 1119
503ZASIŁEK RODZINNY1119
504JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - tzw. becikowe1118
505[Brak tematu]1116
506[Brak tematu]1114
507[Brak tematu]1113
508[Brak tematu]1111
509[Brak tematu]1110
510[Brak tematu]1110
511KARTA DUŻEJ RODZINY1110
512POTRZEBNE DOKUMENTY1105
513Promocja, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi 1104
514Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 lutego 2013 r.1100
515ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE1099
516KARTA DUŻEJ RODZINY1098
517ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO1097
518[Brak tematu]1096
519Dowody osobiste1092
520Sprawy finansowo-księgowe1092
521ZASIŁEK PILĘGNACYJNY1090
522Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010 1088
523POMOC SPOŁECZNA1088
524[Brak tematu]1084
525[Brak tematu]1083
526Ewidencja ludności1083
527Urząd Stanu Cywilnego1082
528[Brak tematu]1080
529Rolnictwo i gospodarka gruntami1080
530Sprawy wojskowe i obywatelskie1080
531Działalność gospodarcza1079
532[Brak tematu]1077
533[Brak tematu]1077
534Gospodarka mieszkaniowa1072
535[Brak tematu]1071
536[Brak tematu]1071
537[Brak tematu]1068
538[Brak tematu]1057
539[Brak tematu]1054
540[Brak tematu]1051
541Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 marca 2013 r.1049
542[Brak tematu]1047
543[Brak tematu]1045
544[Brak tematu]1021
545[Brak tematu]1017
546[Brak tematu]1015
547OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 20131014
548[Brak tematu]1013
549[Brak tematu]1005
550OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA1004
551[Brak tematu]1001
552[Brak tematu]999
553[Brak tematu]981
554Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 maja 2014r.978
555[Brak tematu]971
556[Brak tematu]970
557Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 31 marca 2014r.957
558[Brak tematu]952
559Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2015r.941
560[Brak tematu]921
561Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 6 maja 2013 r.916
562[Brak tematu]914
563[Brak tematu]914
564[Brak tematu]913
565[Brak tematu]911
566[Brak tematu]909
567Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 grudnia 2013 r.907
568[Brak tematu]906
569Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2013 r.906
570[Brak tematu]902
571[Brak tematu]893
572Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2015 r.884
573[Brak tematu]880
574OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY879
575Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 września 2013 r.876
576Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 8 listopada 2013 r.865
577OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY853
578[Brak tematu]842
579OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY830
580[Brak tematu]825
581[Brak tematu]814
582Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014r.800
583Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2015 r.797
584[Brak tematu]793
585Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2014r.793
586Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014r.787
587[Brak tematu]778
588Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2014r.775
589Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2014r.773
590[Brak tematu]772
591[Brak tematu]770
592[Brak tematu]759
593[Brak tematu]744
594[Brak tematu]735
595Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r.717
596[Brak tematu]708
597[Brak tematu]706
598Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2014r.692
599Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 r.687
600[Brak tematu]685
601Rejestr instytucji kultury659
602Pomoc dla alkoholików i ich rodzin646
603Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej611
604[Brak tematu]603
605ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH598
606Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018563
607[Brak tematu]547
608[Brak tematu]535
609[Brak tematu]533
610Baza aktów własnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego530
611Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin 523
612OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI 2010-2014518
613[Brak tematu]512
614[Brak tematu]507
615[Brak tematu]502
616Zarządzenie o dostępie do informacji publicznej oraz wzór wniosku499
617Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku490
618OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2014489
619ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT485
620ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CZARNOCIN DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU476
621[Brak tematu]470
622Informacja w sprawie wykonania budżetu za II kw. 2014r.465
623Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 roku461
624[Brak tematu]458
625[Brak tematu]439
626Informacja w sprawie wykonania budzetu za 2011 r.439
627Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o436
628ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN NR 51/2015416
629Informacja w sprawie wykonania budżetu za III kw. 2014r.415
630[Brak tematu]410
631[Brak tematu]386
632Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.385
633Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok347
634Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok319
635Informacja w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2015r.316
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-17
Aneta Kulik   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-69
Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-81
Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Agata Wójcik   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Popek Anna   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1158766 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij