Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Czarnocinie
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1[Brak tematu]130764
2[Brak tematu]124667
3[Brak tematu]120871
4[Brak tematu]114135
5[Brak tematu]114078
6[Brak tematu]113308
7[Brak tematu]112129
8[Brak tematu]109853
9[Brak tematu]109510
10[Brak tematu]107916
11OGŁOSZENIE O PRZETARGU 106448
12Ogłoszenie o przetargu na budowę świetlicy środowiskowej w m. Bieżywody105412
13[Brak tematu]104983
14[Brak tematu]104270
15[Brak tematu]100944
16[Brak tematu]99145
17[Brak tematu]98918
18Przetarg na przebudowę drogi w m. Budy Szynczyckie98328
19PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN 97819
20[Brak tematu]97717
21[Brak tematu]97525
22Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rzepki97423
23[Brak tematu]93576
24OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYS EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO90660
25[Brak tematu]86630
26[Brak tematu]85742
27[Brak tematu]84488
28[Brak tematu]84397
29[Brak tematu]84178
30PRZETARG NA REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W CZARNOCINIE - CZĘŚĆ NISKA82260
31PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SZYNCZYCE-BUDY SZYNCZYCKIE, GM. CZARNOCIN81211
32[Brak tematu]80876
33[Brak tematu]80404
34Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola, gm. Czarnocin 79705
35[Brak tematu]78469
36[Brak tematu]78457
37[Brak tematu]78450
38[Brak tematu]77970
39[Brak tematu]77873
40PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PONIATOWSKIEGO I OGRODOWEJ W CZARNOCINIE77573
41[Brak tematu]77035
42SIWZ na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rok76245
43[Brak tematu]76112
44[Brak tematu]75844
45[Brak tematu]75154
46Ogłoszenie o zamówieniu o wartości ponizej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin 75153
47[Brak tematu]75143
48[Brak tematu]74301
49[Brak tematu]73804
50Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego73781
51[Brak tematu]73121
52Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie centrum Czarnocina72491
53Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie71880
54Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin, gmina Czarnocin71762
55OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI70163
56Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Gmina Czarnocin69444
57Ogłoszenie o przetargu - 4 działki68730
58Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego67679
59OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI67631
60[Brak tematu]66381
61[Brak tematu]66341
62Przetarg na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO66184
63[Brak tematu]66043
64[Brak tematu]66005
65[Brak tematu]65743
66Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201365738
67[Brak tematu]65692
68Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Czarnocin w roku 201365650
69OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 1.9 TDI64648
70Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, gmina Czarnocin64187
71Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzepki, gmina Czarnocin63981
72[Brak tematu]63962
73Ogłoszenie o przetargu63610
74Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin63098
75Pretarg na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Czarnocin, gmina Czarnocin62558
76Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - część wysoka62295
77OGŁOSZENIE O PRZETARGU62196
78OGŁOSZENIE O PRZETARGU61673
79Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabina Wola, gmina Czarnocin61635
80Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie61154
81PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP W DALKOWIE I OSP W BISKUPIEJ WOLI60662
82Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin60363
83Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014 dla Szkoły Podstawoej w Szynczycach58902
84Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Czarnocinie58815
85[Brak tematu]58327
86Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.58223
87[Brak tematu]58216
88Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 201458147
89[Brak tematu]58109
90Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201457633
91[Brak tematu]57594
92Wykaz nieruchomości do oddania w najem57135
93Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handlowe56524
94Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys euro na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia 31.03.2014r. do dnia 30.03.2018r. 56389
95[Brak tematu]56192
96[Brak tematu]56151
97Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"55956
98[Brak tematu]55725
99Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"55318
100[Brak tematu]55146
101Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"54981
102Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"54933
103[Brak tematu]53686
104Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina Czarnocin53598
105Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/201553314
106[Brak tematu]52916
107[Brak tematu]52905
108Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu uczniów ZSzG w Czarnocinie wraz z opiekunem na basen zlokaliz. przy ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w ramach programu ministerrialnego Umiem Pływać52328
109Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin51773
110[Brak tematu]51740
111[Brak tematu]51733
112Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin51295
113Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin50290
114Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2014/201549070
115[Brak tematu]49061
116[Brak tematu]48883
117Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin - w roku 201548844
118[Brak tematu]48687
119Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 47464
120Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201546347
121OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.42708
122Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin41325
123Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin40843
124OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.40487
125OGŁOSZENIE O PRZETARGU39391
126Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/201638368
127Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. administracyjnych i archiwum36129
128[Brak tematu]36103
129[Brak tematu]36074
130[Brak tematu]35579
131[Brak tematu]35554
132[Brak tematu]33966
133Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi32337
134[Brak tematu]20489
135[Brak tematu]17598
136[Brak tematu]15781
137Informacja o numerze konta bankowego Urzędu Gminy Czarnocin14925
138[Brak tematu]14566
139[Brak tematu]14483
140Inwestycje14170
141[Brak tematu]13621
142A n k i e t a – Z g ł o s z e n i e zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 12770
143OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 12561
144A n k i e t a dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi12545
145OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO12466
146[Brak tematu]12362
147[Brak tematu]12259
148[Brak tematu]12242
149[Brak tematu]12128
150Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin12115
151[Brak tematu]11850
152[Brak tematu]11645
153[Brak tematu]11452
154[Brak tematu]11422
155[Brak tematu]11217
156[Brak tematu]11200
157KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA11167
158[Brak tematu]11046
159[Brak tematu]11015
160[Brak tematu]10873
161[Brak tematu]10707
162[Brak tematu]10451
163OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN10102
164[Brak tematu]10007
165[Brak tematu]9949
166[Brak tematu]9823
167Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok9067
168[Brak tematu]8974
169[Brak tematu]8237
170[Brak tematu]8014
171[Brak tematu]7822
172[Brak tematu]7701
173[Brak tematu]7661
174Mieszkania i budownictwo - warunki zabudowy7375
175[Brak tematu]7222
176[Brak tematu]7145
177Informacja o punktach udzielających opieki medycznej z podpisaną umową z NFZ dla mieszkaców powiatu piotrkowskiego, w tym Gminy Czarnocin6791
178KOMUNIKAT KRUS6369
179INFORMACJA O ZMIANACH W KRUS6342
180POWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYB.6298
181OTWARCIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE6297
182[Brak tematu]6281
183XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne6258
184OTWARCIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH6244
185Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku6219
186[Brak tematu]6119
187[Brak tematu]6106
188Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Czarnocin6104
189KOMUNIKAT INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 6098
190OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO6077
191[Brak tematu]6012
192INFORMACJA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO5983
193STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA5886
194 II Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Najbardziej lubię rysować…”5853
195PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW5819
196Uchwały Rady Gminy Czarnocin5817
197DOTACJE NA ZABYTKI5777
198[Brak tematu]5686
199[Brak tematu]5666
200[Brak tematu]5665
201INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN5663
202KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY GMINY CZARNOCIN5576
203WIOSNA - CZAS NA ZMIANY W OGRODZIE5530
204KONKURS \"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA\"5523
205STYPENDIA DLA LICEALISTÓW5468
206OBWIESZCZENIE5414
207KOSZYCZEK WIELKANOCNY GMINY CZARNOCIN - RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 29.03.2015R.5348
208[Brak tematu]5324
209[Brak tematu]5221
210[Brak tematu]5170
211[Brak tematu]5157
212[Brak tematu]5096
213[Brak tematu]5083
214[Brak tematu]5082
215INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW5071
216[Brak tematu]5065
217[Brak tematu]5037
218Elektroniczna Skrzynka Podawcza5030
219OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4986
220[Brak tematu]4981
221Rada Gminy4948
222[Brak tematu]4941
223OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY4928
224[Brak tematu]4895
225PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI SOŁECTW CZARNOCIN, TYCHÓW ORAZ BISKUPIA WOLA4867
226I ZLOT ROWEROWY W WOLI KUTOWEJ4811
227[Brak tematu]4766
228OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4712
229ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN4693
230[Brak tematu]4654
231KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI4522
232OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO4501
233[Brak tematu]4434
234[Brak tematu]4380
235OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY4359
236[Brak tematu]4256
237APEL o wykaszanie traw i chwastów 4248
238[Brak tematu]4235
239OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE4219
240[Brak tematu]4172
241[Brak tematu]4143
242[Brak tematu]4089
243[Brak tematu]4081
244ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VIII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN4074
245[Brak tematu]4067
246PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE4032
247ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU IX SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3966
248E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin3958
249ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO3918
250[Brak tematu]3907
251OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO3894
252[Brak tematu]3884
253OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3849
254[Brak tematu]3843
255Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej3813
256OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3756
257[Brak tematu]3753
258Zakup komputerów - rozstrzygnięcie postepowania3651
259Zakup komputerów- wszczęcie postępowania3637
260Zakup tonerów - wszczęcie postepowania3636
261Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin3616
262Zakup artykułów promocyjnych - wszczęcie postępowania3611
263Zakup materiałów promocyjnych- rozstrzygnięcie postępowania3598
264Zakup materiałów biurowych- rozstrzygnięcie postępowania3593
265Zakup tonerów - rozstrzygnięcie postepowania3591
266Zakup artykułów biurowych - wszczęcie postępowania3584
267[Brak tematu]3534
268Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektora ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej3512
269[Brak tematu]3378
270[Brak tematu]3374
271[Brak tematu]3357
272[Brak tematu]3348
273[Brak tematu]3347
274[Brak tematu]3345
275[Brak tematu]3329
276[Brak tematu]3307
277[Brak tematu]3297
278[Brak tematu]3295
279[Brak tematu]3291
280[Brak tematu]3284
281[Brak tematu]3271
282[Brak tematu]3267
283[Brak tematu]3252
284[Brak tematu]3249
285[Brak tematu]3205
286[Brak tematu]3180
287[Brak tematu]3167
288[Brak tematu]3147
289[Brak tematu]3065
290Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku3050
291[Brak tematu]3034
292[Brak tematu]3006
293[Brak tematu]2993
294[Brak tematu]2924
295[Brak tematu]2921
296Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2896
297Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 20112882
298[Brak tematu]2851
299[Brak tematu]2801
300Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku2788
301Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.2763
302[Brak tematu]2670
303[Brak tematu]2663
304[Brak tematu]2659
305Stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych, rozwoju i promocji Gminy 2609
306Informatyk2592
307[Brak tematu]2588
308[Brak tematu]2556
309Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kasowej i spraw finansowych 2540
310Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2528
311[Brak tematu]2510
312[Brak tematu]2481
313[Brak tematu]2478
314[Brak tematu]2472
315[Brak tematu]2453
316Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku.2424
317[Brak tematu]2405
318[Brak tematu]2404
319[Brak tematu]2383
320[Brak tematu]2375
321Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie Czarnocin2362
322[Brak tematu]2349
323[Brak tematu]2346
324[Brak tematu]2344
325[Brak tematu]2310
326[Brak tematu]2308
327[Brak tematu]2293
328[Brak tematu]2281
329[Brak tematu]2250
330[Brak tematu]2248
331[Brak tematu]2246
332[Brak tematu]2240
333Nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk2235
334[Brak tematu]2233
335WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH2233
336[Brak tematu]2219
337WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 maja 2015r.2201
338[Brak tematu]2198
339[Brak tematu]2187
340[Brak tematu]2184
341[Brak tematu]2183
342[Brak tematu]2183
343[Brak tematu]2180
344[Brak tematu]2174
345[Brak tematu]2168
346[Brak tematu]2166
347[Brak tematu]2159
348[Brak tematu]2150
349[Brak tematu]2145
350[Brak tematu]2140
351Informacje Państwowej Komisji Wyborczej2138
352Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01 kwietnia 2015 roku2132
353Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2015 roku 2131
354WYKAZ2122
355[Brak tematu]2106
356[Brak tematu]2104
357[Brak tematu]2095
358[Brak tematu]2093
359[Brak tematu]2089
360[Brak tematu]2083
361Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców2082
362KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMOSJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2080
363Zmiana czasu pracy GOPS w Czarnocinie2076
364[Brak tematu]2071
365[Brak tematu]2070
366[Brak tematu]2070
367[Brak tematu]2066
368[Brak tematu]2065
369Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 18 kwietnia 2015 roku2065
370INFORMACJA2055
371[Brak tematu]2048
372[Brak tematu]2042
373Meldunek - niezbędne dokumenty2040
374[Brak tematu]2038
375[Brak tematu]2002
376[Brak tematu]1998
377[Brak tematu]1998
378Ogłoszenie o konsultacjach społecznych1997
379[Brak tematu]1991
380Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące od 01.01.2012 r.1988
381[Brak tematu]1973
382[Brak tematu]1966
383[Brak tematu]1966
384[Brak tematu]1965
385[Brak tematu]1950
386[Brak tematu]1950
387[Brak tematu]1948
388Projekt \"Idę do pracy\" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego1937
389[Brak tematu]1932
390KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY1932
391[Brak tematu]1919
392[Brak tematu]1915
393[Brak tematu]1906
394STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I SEKRETARIATU1877
395[Brak tematu]1876
396[Brak tematu]1870
397STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY INFORMATYK1863
398[Brak tematu]1858
399[Brak tematu]1858
400[Brak tematu]1848
401[Brak tematu]1847
402[Brak tematu]1839
403[Brak tematu]1832
404[Brak tematu]1828
405[Brak tematu]1823
406[Brak tematu]1823
407[Brak tematu]1822
408[Brak tematu]1820
409[Brak tematu]1819
410[Brak tematu]1812
411[Brak tematu]1810
412[Brak tematu]1796
413[Brak tematu]1793
414[Brak tematu]1791
415[Brak tematu]1784
416Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku.1777
417Uchwała Rady Gminy Czarnocin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z OPP na 2015 rok1776
418Uchwały IV Sesja1766
419[Brak tematu]1763
420[Brak tematu]1754
421[Brak tematu]1749
422[Brak tematu]1742
423[Brak tematu]1740
424[Brak tematu]1738
425[Brak tematu]1732
426[Brak tematu]1728
427[Brak tematu]1726
428[Brak tematu]1689
429[Brak tematu]1670
430[Brak tematu]1670
431[Brak tematu]1665
432[Brak tematu]1659
433[Brak tematu]1657
434[Brak tematu]1655
435[Brak tematu]1646
436[Brak tematu]1618
437[Brak tematu]1597
438[Brak tematu]1590
439[Brak tematu]1587
440Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 marca 2012r.1585
441[Brak tematu]1584
442[Brak tematu]1582
443POTRZEBNE DOKUMENTY1581
444[Brak tematu]1575
445Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 lutego 2012r.1575
446[Brak tematu]1560
447[Brak tematu]1558
448Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1550
449Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2012r.1524
450Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 listopada 2012 r.1522
451Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 19 września 2012r.1515
452[Brak tematu]1499
453[Brak tematu]1489
454[Brak tematu]1471
455[Brak tematu]1468
456[Brak tematu]1465
457[Brak tematu]1460
458[Brak tematu]1452
459Stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju i promocji gminy 1452
460[Brak tematu]1437
461[Brak tematu]1436
462[Brak tematu]1432
463[Brak tematu]1426
464Uchwały VI Sesja1418
465Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 grudnia 2012 r.1418
466POTRZEBNE DOKUMENTY1416
467[Brak tematu]1414
468Uchwały V sesja 1411
469[Brak tematu]1410
470Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Czarnocinw dniu 15 czerwca 2011r.1407
471[Brak tematu]1405
472[Brak tematu]1402
473JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - tzw. becikowe1401
474SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY1398
475ZASIŁEK RODZINNY1390
476Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 listopada 2011r.1387
477KARTA DUŻEJ RODZINY1386
478[Brak tematu]1384
479[Brak tematu]1380
480[Brak tematu]1375
481ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE1375
482KARTA DUŻEJ RODZINY1374
483[Brak tematu]1368
484Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 grudnia 2011r.1366
485POMOC SPOŁECZNA1365
486ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO1365
487ZASIŁEK PILĘGNACYJNY1358
488[Brak tematu]1357
489[Brak tematu]1352
490[Brak tematu]1333
491[Brak tematu]1330
492[Brak tematu]1322
493[Brak tematu]1318
494[Brak tematu]1317
495[Brak tematu]1314
496RODZAJE ZSIŁKÓW1311
497[Brak tematu]1308
498Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 września 2011 roku1306
499[Brak tematu]1305
500[Brak tematu]1292
501Oświadczenia majątkowe za 2007 rok1280
502[Brak tematu]1276
503Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i budownictwo.1272
504[Brak tematu]1266
505Podatki1263
506Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 25 lutego 2014 r.1262
507[Brak tematu]1261
508[Brak tematu]1260
509[Brak tematu]1254
510[Brak tematu]1250
511Pomoc społeczna1250
512Promocja, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi 1250
513Oświadczenia majątkowe za rok 20021238
514[Brak tematu]1237
515[Brak tematu]1236
516Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 lutego 2013 r.1236
517[Brak tematu]1235
518[Brak tematu]1233
519Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi 1232
520Sprawy finansowo-księgowe1231
521Dowody osobiste1227
522Ewidencja ludności1223
523Rolnictwo i gospodarka gruntami1222
524Sprawy wojskowe i obywatelskie1222
525Urząd Stanu Cywilnego1219
526Działalność gospodarcza1218
527Gospodarka mieszkaniowa1216
528[Brak tematu]1211
529[Brak tematu]1207
530[Brak tematu]1206
531[Brak tematu]1177
532[Brak tematu]1176
533[Brak tematu]1175
534[Brak tematu]1171
535Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 marca 2013 r.1171
536[Brak tematu]1168
537[Brak tematu]1157
538[Brak tematu]1156
539Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010 1153
540[Brak tematu]1152
541[Brak tematu]1149
542[Brak tematu]1149
543[Brak tematu]1148
544[Brak tematu]1146
545[Brak tematu]1141
546OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA1121
547[Brak tematu]1112
548OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 20131108
549[Brak tematu]1107
550[Brak tematu]1104
551Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 maja 2014r.1102
552Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 31 marca 2014r.1098
553[Brak tematu]1097
554[Brak tematu]1090
555[Brak tematu]1073
556Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2015r.1067
557[Brak tematu]1059
558[Brak tematu]1056
559[Brak tematu]1054
560[Brak tematu]1054
561Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 grudnia 2013 r.1050
562[Brak tematu]1048
563[Brak tematu]1044
564Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 6 maja 2013 r.1042
565Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2013 r.1037
566[Brak tematu]1015
567Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2015 r.1015
568[Brak tematu]1011
569[Brak tematu]1010
570[Brak tematu]1003
571[Brak tematu]1002
572OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY1002
573Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 września 2013 r.1000
574[Brak tematu]998
575[Brak tematu]985
576Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 8 listopada 2013 r.985
577OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY962
578[Brak tematu]961
579OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY941
580Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014r.935
581Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2015 r.935
582Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2014r.931
583[Brak tematu]918
584[Brak tematu]910
585Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2014r.909
586[Brak tematu]906
587Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014r.905
588Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2014r.905
589[Brak tematu]903
590[Brak tematu]902
591[Brak tematu]895
592[Brak tematu]888
593[Brak tematu]875
594[Brak tematu]862
595Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r.856
596[Brak tematu]852
597[Brak tematu]839
598Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2014r.830
599Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 r.816
600Rejestr instytucji kultury769
601[Brak tematu]768
602[Brak tematu]737
603Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej728
604ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH691
605[Brak tematu]676
606Pomoc dla alkoholików i ich rodzin668
607Baza aktów własnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego665
608[Brak tematu]655
609Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018650
610[Brak tematu]638
611[Brak tematu]631
612[Brak tematu]627
613Zarządzenie o dostępie do informacji publicznej oraz wzór wniosku625
614Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin 610
615OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2014602
616[Brak tematu]589
617OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI 2010-2014582
618ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT576
619Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku573
620ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CZARNOCIN DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU567
621[Brak tematu]558
622Informacja w sprawie wykonania budżetu za II kw. 2014r.550
623[Brak tematu]542
624[Brak tematu]540
625Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 roku537
626[Brak tematu]519
627ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN NR 51/2015513
628Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o505
629Informacja w sprawie wykonania budżetu za III kw. 2014r.494
630Informacja w sprawie wykonania budzetu za 2011 r.489
631[Brak tematu]471
632Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.463
633Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok433
634Informacja w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2015r.418
635Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok402
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-17
Aneta Kulik   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-69
Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-81
Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Agata Wójcik   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Popek Anna   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1304560 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij