Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy w Czarnocinie
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1[Brak tematu]126593
2[Brak tematu]120494
3[Brak tematu]116702
4[Brak tematu]109964
5[Brak tematu]109909
6[Brak tematu]109139
7[Brak tematu]107956
8[Brak tematu]105681
9[Brak tematu]105340
10[Brak tematu]103749
11OGŁOSZENIE O PRZETARGU 102280
12Ogłoszenie o przetargu na budowę świetlicy środowiskowej w m. Bieżywody101247
13[Brak tematu]100820
14[Brak tematu]100105
15[Brak tematu]96780
16[Brak tematu]94982
17[Brak tematu]94755
18Przetarg na przebudowę drogi w m. Budy Szynczyckie94166
19PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN 93654
20[Brak tematu]93513
21[Brak tematu]93356
22Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Rzepki93249
23[Brak tematu]89413
24OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYS EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO86494
25[Brak tematu]82468
26[Brak tematu]81568
27[Brak tematu]80325
28[Brak tematu]80177
29[Brak tematu]80018
30PRZETARG NA REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W CZARNOCINIE - CZĘŚĆ NISKA78087
31PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SZYNCZYCE-BUDY SZYNCZYCKIE, GM. CZARNOCIN77046
32[Brak tematu]76712
33[Brak tematu]76226
34Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola, gm. Czarnocin 75541
35[Brak tematu]74304
36[Brak tematu]74289
37[Brak tematu]74285
38[Brak tematu]73803
39[Brak tematu]73708
40PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PONIATOWSKIEGO I OGRODOWEJ W CZARNOCINIE73409
41[Brak tematu]72874
42SIWZ na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rok72079
43[Brak tematu]71951
44[Brak tematu]71673
45Ogłoszenie o zamówieniu o wartości ponizej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin 70990
46[Brak tematu]70987
47[Brak tematu]70985
48[Brak tematu]70140
49[Brak tematu]69643
50Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego69620
51[Brak tematu]68961
52Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie centrum Czarnocina68331
53Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie67718
54Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin, gmina Czarnocin67597
55OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI65997
56Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Gmina Czarnocin65278
57Ogłoszenie o przetargu - 4 działki64562
58Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego63519
59OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKI63459
60[Brak tematu]62209
61[Brak tematu]62175
62Przetarg na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO62020
63[Brak tematu]61882
64[Brak tematu]61843
65[Brak tematu]61579
66Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201361576
67[Brak tematu]61527
68Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Czarnocin w roku 201361478
69OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 1.9 TDI60485
70Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, gmina Czarnocin60016
71Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzepki, gmina Czarnocin59809
72[Brak tematu]59793
73Ogłoszenie o przetargu59447
74Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin58931
75Pretarg na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Czarnocin, gmina Czarnocin58395
76Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - część wysoka58132
77OGŁOSZENIE O PRZETARGU58035
78OGŁOSZENIE O PRZETARGU57506
79Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabina Wola, gmina Czarnocin57470
80Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie56992
81PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP W DALKOWIE I OSP W BISKUPIEJ WOLI56498
82Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin56198
83Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014 dla Szkoły Podstawoej w Szynczycach54739
84Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Czarnocinie54651
85[Brak tematu]54162
86Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.54060
87[Brak tematu]54048
88Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 201453987
89[Brak tematu]53946
90Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201453472
91[Brak tematu]53428
92Wykaz nieruchomości do oddania w najem52968
93Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handlowe52360
94Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys euro na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia 31.03.2014r. do dnia 30.03.2018r. 52222
95[Brak tematu]52028
96[Brak tematu]51986
97Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"51788
98[Brak tematu]51566
99Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"51149
100[Brak tematu]50982
101Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"50817
102Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"50770
103[Brak tematu]49522
104Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina Czarnocin49431
105Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/201549139
106[Brak tematu]48753
107[Brak tematu]48744
108Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu uczniów ZSzG w Czarnocinie wraz z opiekunem na basen zlokaliz. przy ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w ramach programu ministerrialnego Umiem Pływać48161
109Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin47602
110[Brak tematu]47576
111[Brak tematu]47576
112Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin47073
113Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin46125
114Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2014/201544907
115[Brak tematu]44893
116[Brak tematu]44718
117Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin - w roku 201544676
118[Brak tematu]44522
119Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 43293
120Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 201542184
121OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.38543
122Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin37160
123Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin36677
124OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.36222
125OGŁOSZENIE O PRZETARGU35224
126Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/201634196
127Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. administracyjnych i archiwum32197
128[Brak tematu]32168
129[Brak tematu]32143
130[Brak tematu]31645
131[Brak tematu]31621
132[Brak tematu]30028
133Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi28404
134[Brak tematu]20135
135[Brak tematu]17244
136[Brak tematu]15420
137Informacja o numerze konta bankowego Urzędu Gminy Czarnocin14564
138[Brak tematu]14209
139[Brak tematu]14121
140Inwestycje14107
141[Brak tematu]13270
142A n k i e t a – Z g ł o s z e n i e zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 12406
143OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 12204
144A n k i e t a dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi12188
145OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO12111
146[Brak tematu]12005
147[Brak tematu]11898
148[Brak tematu]11884
149[Brak tematu]11770
150Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin11748
151[Brak tematu]11502
152[Brak tematu]11286
153[Brak tematu]11094
154[Brak tematu]11057
155[Brak tematu]10864
156[Brak tematu]10838
157KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA10807
158[Brak tematu]10709
159[Brak tematu]10689
160[Brak tematu]10657
161[Brak tematu]10349
162[Brak tematu]10092
163OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN9739
164[Brak tematu]9648
165[Brak tematu]9594
166[Brak tematu]9466
167Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok8708
168[Brak tematu]8612
169[Brak tematu]8104
170[Brak tematu]7880
171[Brak tematu]7689
172[Brak tematu]7543
173[Brak tematu]7491
174Mieszkania i budownictwo - warunki zabudowy7278
175[Brak tematu]6861
176[Brak tematu]6786
177Informacja o punktach udzielających opieki medycznej z podpisaną umową z NFZ dla mieszkaców powiatu piotrkowskiego, w tym Gminy Czarnocin6428
178[Brak tematu]6147
179KOMUNIKAT KRUS6003
180INFORMACJA O ZMIANACH W KRUS5984
181POWIADOMIENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYB.5942
182OTWARCIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE5934
183XIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne5898
184[Brak tematu]5885
185OTWARCIE EKOPRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH5883
186Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku5862
187[Brak tematu]5757
188[Brak tematu]5750
189Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Czarnocin5745
190KOMUNIKAT INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 5740
191Uchwały Rady Gminy Czarnocin5721
192OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO5718
193INFORMACJA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO5586
194[Brak tematu]5547
195[Brak tematu]5529
196[Brak tematu]5529
197STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA5526
198 II Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Najbardziej lubię rysować…”5496
199PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA CZYTELNIKÓW5461
200DOTACJE NA ZABYTKI5414
201INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN5306
202KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY GMINY CZARNOCIN5216
203KONKURS \"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA\"5163
204WIOSNA - CZAS NA ZMIANY W OGRODZIE5162
205STYPENDIA DLA LICEALISTÓW5101
206OBWIESZCZENIE5045
207[Brak tematu]5031
208[Brak tematu]5017
209[Brak tematu]4998
210[Brak tematu]4995
211[Brak tematu]4989
212KOSZYCZEK WIELKANOCNY GMINY CZARNOCIN - RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 29.03.2015R.4989
213[Brak tematu]4974
214[Brak tematu]4962
215[Brak tematu]4940
216Elektroniczna Skrzynka Podawcza4920
217[Brak tematu]4885
218[Brak tematu]4861
219[Brak tematu]4848
220Rada Gminy4830
221[Brak tematu]4752
222INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW4717
223[Brak tematu]4667
224OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4627
225OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY4566
226PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI SOŁECTW CZARNOCIN, TYCHÓW ORAZ BISKUPIA WOLA4505
227I ZLOT ROWEROWY W WOLI KUTOWEJ4449
228OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY4355
229ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN4326
230[Brak tematu]4290
231[Brak tematu]4182
232KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI4157
233OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO4147
234[Brak tematu]4103
235[Brak tematu]4078
236[Brak tematu]4037
237[Brak tematu]4016
238OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3995
239[Brak tematu]3950
240[Brak tematu]3949
241APEL o wykaszanie traw i chwastów 3890
242OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE3856
243E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin3846
244[Brak tematu]3793
245ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO3779
246[Brak tematu]3746
247[Brak tematu]3730
248[Brak tematu]3709
249ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU VIII SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3709
250Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej3684
251[Brak tematu]3681
252PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA NA SPOTKANIE3673
253[Brak tematu]3593
254ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU IX SESJI RADY GMINY CZARNOCIN3575
255OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO3532
256Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin3516
257Zakup komputerów - rozstrzygnięcie postepowania3498
258OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3486
259Zakup tonerów - wszczęcie postepowania3484
260Zakup komputerów- wszczęcie postępowania3474
261Zakup artykułów promocyjnych - wszczęcie postępowania3463
262[Brak tematu]3462
263Zakup materiałów promocyjnych- rozstrzygnięcie postępowania3445
264Zakup materiałów biurowych- rozstrzygnięcie postępowania3436
265Zakup tonerów - rozstrzygnięcie postepowania3432
266Zakup artykułów biurowych - wszczęcie postępowania3430
267OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY3394
268Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektora ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej3379
269[Brak tematu]3235
270[Brak tematu]3226
271[Brak tematu]3222
272[Brak tematu]3216
273[Brak tematu]3210
274[Brak tematu]3196
275[Brak tematu]3194
276[Brak tematu]3192
277[Brak tematu]3190
278[Brak tematu]3188
279[Brak tematu]3180
280[Brak tematu]3173
281[Brak tematu]3150
282[Brak tematu]3147
283[Brak tematu]3140
284[Brak tematu]3129
285[Brak tematu]3117
286[Brak tematu]3106
287[Brak tematu]3085
288[Brak tematu]3026
289[Brak tematu]2976
290[Brak tematu]2939
291[Brak tematu]2938
292[Brak tematu]2909
293Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku2890
294[Brak tematu]2869
295[Brak tematu]2858
296[Brak tematu]2755
297[Brak tematu]2751
298Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2735
299Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w roku 20112726
300Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku2632
301Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.2605
302[Brak tematu]2532
303[Brak tematu]2523
304[Brak tematu]2521
305Stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych, rozwoju i promocji Gminy 2519
306[Brak tematu]2509
307Informatyk2497
308[Brak tematu]2479
309Stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kasowej i spraw finansowych 2444
310[Brak tematu]2443
311[Brak tematu]2410
312[Brak tematu]2406
313[Brak tematu]2388
314[Brak tematu]2383
315Ogłoszenie o konsultacjach społecznych2374
316[Brak tematu]2314
317[Brak tematu]2309
318[Brak tematu]2287
319[Brak tematu]2280
320[Brak tematu]2275
321[Brak tematu]2259
322[Brak tematu]2256
323[Brak tematu]2218
324[Brak tematu]2218
325[Brak tematu]2208
326Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2014 roku.2208
327Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie Czarnocin2207
328[Brak tematu]2184
329[Brak tematu]2180
330[Brak tematu]2176
331[Brak tematu]2163
332[Brak tematu]2156
333[Brak tematu]2154
334[Brak tematu]2131
335[Brak tematu]2118
336[Brak tematu]2109
337[Brak tematu]2105
338[Brak tematu]2099
339Nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk2099
340[Brak tematu]2095
341[Brak tematu]2093
342WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH2092
343[Brak tematu]2091
344[Brak tematu]2087
345[Brak tematu]2081
346[Brak tematu]2081
347[Brak tematu]2073
348[Brak tematu]2073
349[Brak tematu]2054
350[Brak tematu]2030
351[Brak tematu]2020
352[Brak tematu]2016
353[Brak tematu]2011
354[Brak tematu]2000
355[Brak tematu]1998
356[Brak tematu]1994
357[Brak tematu]1993
358[Brak tematu]1985
359[Brak tematu]1981
360Meldunek - niezbędne dokumenty1978
361[Brak tematu]1976
362[Brak tematu]1959
363[Brak tematu]1956
364Zmiana czasu pracy GOPS w Czarnocinie1933
365[Brak tematu]1928
366[Brak tematu]1915
367[Brak tematu]1906
368[Brak tematu]1903
369[Brak tematu]1896
370Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - obowiązujące od 01.01.2012 r.1890
371WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 maja 2015r.1884
372[Brak tematu]1880
373[Brak tematu]1880
374[Brak tematu]1877
375[Brak tematu]1877
376[Brak tematu]1875
377KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY1864
378[Brak tematu]1857
379[Brak tematu]1857
380[Brak tematu]1854
381[Brak tematu]1852
382Projekt \"Idę do pracy\" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego1849
383[Brak tematu]1840
384Ogłoszenie o konsultacjach społecznych1840
385[Brak tematu]1825
386Informacje Państwowej Komisji Wyborczej1818
387Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01 kwietnia 2015 roku1817
388Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2015 roku 1810
389[Brak tematu]1800
390WYKAZ1796
391[Brak tematu]1791
392STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I SEKRETARIATU1791
393[Brak tematu]1783
394STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZY INFORMATYK1778
395KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMOSJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM1763
396Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców1761
397[Brak tematu]1758
398[Brak tematu]1754
399[Brak tematu]1745
400Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 18 kwietnia 2015 roku1745
401[Brak tematu]1742
402[Brak tematu]1737
403[Brak tematu]1735
404INFORMACJA1734
405[Brak tematu]1731
406[Brak tematu]1730
407[Brak tematu]1714
408[Brak tematu]1710
409[Brak tematu]1708
410Uchwały IV Sesja1703
411[Brak tematu]1699
412[Brak tematu]1695
413[Brak tematu]1687
414[Brak tematu]1686
415[Brak tematu]1682
416[Brak tematu]1681
417[Brak tematu]1680
418[Brak tematu]1676
419[Brak tematu]1658
420[Brak tematu]1651
421[Brak tematu]1647
422[Brak tematu]1644
423[Brak tematu]1638
424[Brak tematu]1624
425Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2015 roku.1619
426[Brak tematu]1615
427Uchwała Rady Gminy Czarnocin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z OPP na 2015 rok1615
428[Brak tematu]1598
429[Brak tematu]1579
430[Brak tematu]1575
431[Brak tematu]1555
432[Brak tematu]1553
433[Brak tematu]1551
434[Brak tematu]1542
435[Brak tematu]1538
436[Brak tematu]1537
437[Brak tematu]1522
438Oświadczenia majątkowe za 2006 rok1516
439[Brak tematu]1511
440[Brak tematu]1509
441[Brak tematu]1506
442[Brak tematu]1497
443Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 marca 2012r.1497
444[Brak tematu]1490
445Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 lutego 2012r.1487
446[Brak tematu]1486
447[Brak tematu]1473
448POTRZEBNE DOKUMENTY1456
449Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2012r.1432
450[Brak tematu]1430
451Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 14 listopada 2012 r.1428
452[Brak tematu]1426
453Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 19 września 2012r.1423
454[Brak tematu]1403
455[Brak tematu]1402
456[Brak tematu]1400
457[Brak tematu]1396
458[Brak tematu]1384
459[Brak tematu]1380
460Stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwoju i promocji gminy 1369
461[Brak tematu]1368
462[Brak tematu]1359
463[Brak tematu]1353
464Uchwały VI Sesja1350
465[Brak tematu]1348
466Uchwały V sesja 1343
467[Brak tematu]1342
468[Brak tematu]1339
469[Brak tematu]1335
470Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Czarnocinw dniu 15 czerwca 2011r.1332
471Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 grudnia 2012 r.1330
472Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 28 listopada 2011r.1328
473[Brak tematu]1314
474[Brak tematu]1312
475[Brak tematu]1300
476Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 29 grudnia 2011r.1299
477[Brak tematu]1291
478[Brak tematu]1281
479SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY1279
480POTRZEBNE DOKUMENTY1278
481[Brak tematu]1275
482JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - tzw. becikowe1272
483ZASIŁEK RODZINNY1271
484[Brak tematu]1270
485[Brak tematu]1270
486KARTA DUŻEJ RODZINY1266
487[Brak tematu]1255
488[Brak tematu]1253
489[Brak tematu]1253
490KARTA DUŻEJ RODZINY1252
491ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE1252
492[Brak tematu]1251
493Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 września 2011 roku1250
494ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO1250
495[Brak tematu]1243
496ZASIŁEK PILĘGNACYJNY1242
497POMOC SPOŁECZNA1241
498Pomoc społeczna1241
499Oświadczenia majątkowe za 2007 rok1237
500Oświadczenia majątkowe za rok 20021226
501RODZAJE ZSIŁKÓW1223
502[Brak tematu]1211
503[Brak tematu]1200
504[Brak tematu]1200
505Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 25 lutego 2014 r.1200
506Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i budownictwo.1200
507[Brak tematu]1196
508[Brak tematu]1192
509[Brak tematu]1192
510Podatki1192
511[Brak tematu]1181
512[Brak tematu]1180
513Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi 1180
514[Brak tematu]1177
515[Brak tematu]1176
516Promocja, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi 1176
517[Brak tematu]1171
518Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 lutego 2013 r.1167
519[Brak tematu]1161
520[Brak tematu]1161
521[Brak tematu]1159
522Dowody osobiste1156
523Sprawy finansowo-księgowe1156
524[Brak tematu]1150
525Rolnictwo i gospodarka gruntami1150
526Ewidencja ludności1149
527Sprawy wojskowe i obywatelskie1149
528Urząd Stanu Cywilnego1142
529Działalność gospodarcza1141
530Gospodarka mieszkaniowa1139
531[Brak tematu]1127
532[Brak tematu]1125
533[Brak tematu]1124
534[Brak tematu]1121
535[Brak tematu]1118
536Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010 1117
537[Brak tematu]1113
538[Brak tematu]1113
539Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 27 marca 2013 r.1107
540[Brak tematu]1101
541[Brak tematu]1096
542[Brak tematu]1095
543[Brak tematu]1094
544[Brak tematu]1093
545[Brak tematu]1081
546OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA1062
547[Brak tematu]1058
548[Brak tematu]1056
549[Brak tematu]1053
550[Brak tematu]1046
551[Brak tematu]1044
552OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 20131044
553Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 maja 2014r.1043
554Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 31 marca 2014r.1031
555[Brak tematu]1024
556[Brak tematu]1011
557[Brak tematu]1010
558[Brak tematu]1002
559Uchwały podjęte na IV sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2015r.997
560[Brak tematu]989
561[Brak tematu]988
562[Brak tematu]983
563Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 6 maja 2013 r.975
564Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 czerwca 2013 r.966
565[Brak tematu]964
566Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 grudnia 2013 r.964
567[Brak tematu]958
568[Brak tematu]953
569[Brak tematu]951
570[Brak tematu]949
571[Brak tematu]944
572Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2015 r.942
573[Brak tematu]941
574OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY939
575Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 20 września 2013 r.935
576Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Czarnocin w dniu 8 listopada 2013 r.918
577OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY904
578[Brak tematu]899
579OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY882
580[Brak tematu]873
581Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014r.866
582Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2014r.865
583Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2015 r.859
584[Brak tematu]850
585Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014r.850
586[Brak tematu]849
587Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2014r.845
588[Brak tematu]844
589Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2014r.844
590[Brak tematu]842
591[Brak tematu]834
592[Brak tematu]827
593[Brak tematu]816
594[Brak tematu]813
595Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014r.788
596[Brak tematu]779
597[Brak tematu]779
598Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2014r.766
599Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 r.745
600[Brak tematu]721
601Rejestr instytucji kultury715
602[Brak tematu]675
603Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej673
604Pomoc dla alkoholików i ich rodzin659
605ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU WYBORU SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH639
606[Brak tematu]602
607Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018598
608[Brak tematu]595
609Baza aktów własnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego595
610[Brak tematu]593
611[Brak tematu]574
612[Brak tematu]574
613Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin 562
614Zarządzenie o dostępie do informacji publicznej oraz wzór wniosku562
615OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI 2010-2014548
616[Brak tematu]540
617OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2014529
618ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 16 LUTEGO 2015 ROKU W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT523
619Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 roku522
620[Brak tematu]516
621ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CZARNOCIN DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU514
622Informacja w sprawie wykonania budżetu za II kw. 2014r.500
623[Brak tematu]496
624Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2012 roku494
625[Brak tematu]477
626[Brak tematu]473
627Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o469
628Informacja w sprawie wykonania budzetu za 2011 r.465
629ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN NR 51/2015460
630Informacja w sprawie wykonania budżetu za III kw. 2014r.449
631[Brak tematu]419
632Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.419
633Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok385
634Informacja w sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2015r.361
635Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok356
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-17
Aneta Kulik   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-69
Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-81
Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Agata Wójcik   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Popek Anna   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1219829 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij