Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Projekt IDĘ DO PRACY / 2010 rok
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2010

  Dobiegła końca pierwsza edycja projektu systemowego pt. „Idę do pracy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Dnia 17 grudnia 2010r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące całość działań podjętych w ramach w/w projektu. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy GOPS związani z realizacją projektu „Idę do pracy ”, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz przedstawiciel Firmy PROGRES, realizującej szkolenia w ramach projektu. Uczestnikom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach (treningów kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego, usług wspierających, w tym doradcy zawodowego i kursu wizażu) oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, tj.: - 6 kobiet otrzymało zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą z kas fiskalnych i wag elektronicznych”, 4 mężczyzn otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami do obsługi – wymiany butli gazowych” oraz zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzające uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Podczas spotkania odbyła się luźna rozmowa na temat przeżyć i emocji towarzyszących uczestnikom projektu podczas udziału w szkoleniach. Złożono podziękowania Firmie PROGRES, Kierownikowi projektu, koordynatorowi projektu oraz pracownikom GOPS, którzy uczestniczyli przy realizacji projektu.

   

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

   

  Zdjęcie (478 KB)

   

  Dodany 2011-01-27 14:58:05 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3347
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 15:21:20               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych

   
  W dniach 18.10, 19.10, 02.11, 03.11, 04.11, 08.11, 09.11, 10.11, 12.11, 15.11.2010 roku firma POGRES Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno- pedagogiczne
  ul. Łódzka 24 95-040 Koluszki, przeprowadziła szkolenie z zakresu „Obsługi kas fiskalnych i wag elektronicznych” dla grupy 6 beneficjentów ostatecznych projektu „Idę do pracy ” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejscem realizacji szkolenia był Urząd Gminy w Czarnocinie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 80 godzin dydaktycznych prowadzone były przez osobę uprawnioną posiadającą certyfikat konserwatora kas fiskalnych. W dniu 15.11.2010r. szkolenie zakończyło się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie.

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

  Foto 1 (434 KB)

  Foto 2 (424 KB)

  Foto 3 (284 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-27 14:54:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3345
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:54:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli

  W dniu 27.09.2010r. rozpoczęto realizację szkolenia kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli. Szkolenie objęło 80 godzin dydaktycznych zajęć. Pierwszym etapem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotowego szkolenia, na którym kursanci zapoznali się z rodzajami i budową wózków jezdniowych, podstawami elektrotechniki, transportem wewnątrzzakładowym, obowiązkami i uprawnieniami kierowcy, zasadami BHP w zawodzie kierowcy, zagrożeniami i ich zapobieganiem, warunkami przygotowania stanowisk do wymiany butli, zasadami wymiany butli.

  Zajęcia teoretyczne odbyły się w dniach: 27.09, 29.09, 30.09, 04.10, 09.10, 20.10, 23.10, 27.10.2010 roku. Natomiast w dniach: 01.10, 06.10, 13.10, 15.10, 28.10.2010 roku uczestnicy pozyskali wiedzę praktyczną nauki kierowania wózkiem jezdniowym. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Dozoru Technicznego w dniu 29.10.2010r. Do szkolenia przystąpiło 4 mężczyzn, którzy zdali egzamin, zdobywając tym samym uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym.

  Dodany 2011-01-27 14:23:28 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3374
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:44:13               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozstrzygnięcie postępowania na realizację usług szkoleniowych

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że w dniu 23.09.2010r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację szkoleń zawodowych:

  1)      z zakresu obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych dla 4 mężczyzn -  Beneficjentów Ostatecznych projektu „ Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te nie pracują zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się 80 godzin dydaktycznych szkolenia;

  2)      „Profesjonalny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych” dla
  ok. 6 kobiet Beneficjentów Ostatecznych projektu „Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te nie pracują zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się 80 godzin dydaktycznych szkolenia.

   

  Oferty cenowe złożyły następujące  firmy:

  1.      Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy

  Psychologiczno – pedagogicznej

  Progres

  ul. Łódzka 24

  95-040 Koluszki 

   

  Oferty cenowej nie złożyły firmy:

  1.      BOIE Biuro Obsługi

  Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.

  ul. Piotrkowska 99

  90-425 Łódź

  1. WIEDZA Wojewódzki Ośrodek

  Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych

  ul. Legionów 2

  90-406 Łódź

   

  W związku z przedstawieniem tylko jednej oferty cenowej na realizację w/w usług, przeprowadzenie szkoleń powierzono firmie: Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – pedagogiczne Progres ul. Łódzka 2495-040 Koluszki.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-27 14:12:53 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3307
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:12:53               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wszczęcie postępowania na realizację usług szkoleniowych

   

  W dniu 08.09.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na realizację szkoleń zawodowych:

  1)      z zakresu obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych dla 4 mężczyzn -  Beneficjentów Ostatecznych projektu „ Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te nie pracują zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się 80 godzin dydaktycznych szkolenia;

  2)      „Profesjonalny sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych” dla
  ok. 6 kobiet Beneficjentów Ostatecznych projektu „Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te nie pracują zawodowo, są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się 80 godzin dydaktycznych szkolenia.

   

  W związku z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm :

  1.      Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy

  Psychologiczno – pedagogicznej

  Progres

  ul. Łódzka 24

  95-040 Koluszki 

  1. BOIE Biuro Obsługi

  Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.

  ul. Piotrkowska 99

  90-425 Łódź

  1. WIEDZA Wojewódzki Ośrodek

  Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych

  ul. Legionów 2

  90-406 Łódź

   

   

   

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 20.09.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-27 14:06:08 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3329
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:06:08               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozstrzygnięcie postępowania na realizację usług szkoleniowych

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że w dniu 23.07.2010r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację usług szkoleniowych z zakresu:

  - treningów kompetencji i umiejętności społecznych,

  - poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego,

  - usług wspierających, w tym doradcy zawodowego,

  - kursu wizażu

   

  Oferty złożyły następujące firmy:

  1.       Agencja Usług Oświatowych L-MOT

  ul. Plac Kościuszki

  97-300 Piotrków Tryb.

  2.       Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy

  Psychologiczno – pedagogicznej

  Progres

  ul. Łódzka 24

  95-040 Koluszki 

  3.       Piotrkowska Fundacja im. A. Frycza – Modrzewskiego

  w Piotrkowie Tryb.

  ul. Słowackiego 7/9

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  Szkolenie powierzono firmie: Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – pedagogiczne Progres ul. Łódzka 2495-040 Koluszki, w związku z przedstawieniem najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację w/w usług.

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-27 14:04:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3295
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:04:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wszczęcie postępowania na realizację usług szkoleniowych

   

  W dniu 05.07.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na realizację usługi szkoleniowej obejmującej przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

  - treningów kompetencji i umiejętności społecznych,

  - poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego,

  - usług wspierających, w tym doradcy zawodowego,

  - kursu wizażu

  W związku z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm :

  1.      Agencja Usług Oświatowych L-MOT

  ul. Plac Kościuszki

  97-300 Piotrków Tryb.

  2.      Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy

  Psychologiczno – pedagogicznej

  Progres

  ul. Łódzka 24

  95-040 Koluszki 

  3.      Piotrkowska Fundacja im. A. Frycza – Modrzewskiego

  w Piotrkowie Tryb.

  ul. Słowackiego 7/9

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 21.07.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-01-27 14:03:00 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 3348
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-01-27 14:03:00               Historia zmian
  Zakup tonerów - wszczęcie postepowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  W dniu 16.07.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na zakup kompletu tonerów. W związku z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm :

  1.       OMEGA

  System Komputerowy

  sp. z.o.o

  Plac Kościuszki 8

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  2.       PHU Mokadi

  Wiesława Kaźmierczak

  ul. Proszeńska 1a

  97-310 Moszczenica

   

  3.       Zbigniew Koper

  ul. Zwierzyńskiego 4

  95-080 Tuszyn

   

  4.       Soft Partner

  ul. Kostromska 53/56

  97-300 Piotrków Tryb.

  Informacja na ten temat została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
  w Czarnocinie przy ulicy Głównej 142.

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 26.07.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-07-30 13:04:04 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3636
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-30 13:04:04               Historia zmian
  Zakup komputerów- wszczęcie postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  W dniu 16.07.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie
  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na zakup zestawu komputerowego oraz notebooka. W związku z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm :

  1.       Lider Consulting

  Piotr Nowacki

  ul. Gen. Sikorskiego 8/15

  95-040 Koluszki

   

  2.       OMEGA

  System Komputerowy

  sp. z.o.o

  Plac Kościuszki 8

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  3.       PHU Mokadi

  Wiesława Kaźmierczak

  ul. Proszeńska 1a

  97-310 Moszczenica

   

  4.       Zbigniew Koper

  ul. Zwierzyńskiego 4

  95-080 Tuszyn

   

  5.       Soft Partner

  ul. Kostromska 53/56

  97-300 Piotrków Tryb.

  Informacja na ten temat została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
  w Czarnocinie przy ulicy Głównej 142.

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 26.07.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-07-30 12:57:24 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3637
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-30 12:57:24               Historia zmian
  Zakup materiałów promocyjnych- rozstrzygnięcie postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarnocinie informuje, że w dniu 14.07.2010r. rozstrzygnięto zapytanie cenowe dotyczące materiałów promocyjnych.
  Oferty cenowe złożyły następujące firmy :

  1.       PPHU OPEN

  Piotr Stańczak

  Mierzyn 93

  97-340 Rozprza

   

  2.       ARTes

  ul. Dmowskiego 22/24

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  Oferty cenowej nie złożyły firmy:

  1.       PEPE DESING STUDIO

  PAWEŁ NAWROCKI

  ul. Rycerska 3

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  W związku z przedstawieniem najkorzystniejszej oferty promocyjnej   usługę tę powierzy się firmie ARTes ul. Dmowskiego 22/24, 97-300 Piotrków Tryb.

   

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

   

  Dodany 2010-07-19 14:25:48 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3598
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-19 14:35:19               Historia zmian
  Zakup materiałów biurowych- rozstrzygnięcie postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że w dniu 14.07.2010r. rozstrzygnięto zapytanie cenowe dotyczące materiałów biurowych. Oferty cenowe złożyły następujące  firmy:

  1.       GAWIX Z.GAWORSKI, D.WIKA

  ul. Kossaka 21/16

  93-209 Łódź

   

   

  Oferty cenowej nie złożyły firmy:

  1.       DAWOY s. j.

  ul. Wojska Polskiego 118

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  2.       PHU Unidruk

  ul. Armii Krajowej 26

  97-300 Piotrków Tryb.

   

   

  W związku z wpłynięciem  jednej oferty cenowej  dotyczącej materiałów biurowych usługę tę powierzy się firmie GAWIX  Z. GAWORSKI, D. WIKA  ul. Kossaka 21/16; 93-209 Łódź.

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

   

  Dodany 2010-07-19 14:24:30 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3593
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-19 14:28:11               Historia zmian [1]
  Zakup artykułów biurowych - wszczęcie postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  W dniu 05.07.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na zakup artykułów biurowych. W związku z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm :

  1.       GAWIX Z. GAWORSKI, D. WIKA

  ul. KOSSAKAV 21/16

  93-209 Łodź

   

  2.       DANWOY s.j.

  ul. Wojska Polskiego 118

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  3.       PHU Unidruk

  ul. Armii Krajowej 26

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  Informacja na ten temat została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie przy ulicy Głównej 142.

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 12.07.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-07-14 15:22:11 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3584
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-14 15:22:11               Historia zmian
  Zakup artykułów promocyjnych - wszczęcie postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  W dniu 05.07.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na zakup materiałów  promocyjnych. W związku         z powyższym zapytania ofertowe rozesłano do następujących firm reklamowych:

  1.       ARTes

  ul. Dmowskiego 22/24

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  2.       PEPE DESING STUDIO

  PAWEŁ NAWROCKI

  ul. Rycerska 3

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  3.       PPHU OPEN

  PIOTR STAŃCZYK

  Mierzyn 93

  97-340 Rozprza

   

  Informacja na ten temat została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie przy ulicy Głównej 142.

  Zapytanie ofertowe należało złożyć w formie pisemnej (listownie bądź osobiście) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnocinie do dnia 12.07.2010r. do godz. 15.30.

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Zuzanna Grzanek

   

  Dodany 2010-07-14 15:24:56 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3611
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-19 14:36:50               Historia zmian [1]
  Zakup tonerów - rozstrzygnięcie postepowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że w dniu 28.07.2010r. rozstrzygnięto zapytanie cenowe dotyczące zestawu kompletu tonerów. Ofertę cenową złożyła następująca  firma:

   

  1.      OMEGA

  System Komputerowy

  Plac Kościuszki 8

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  Oferty cenowej nie złożyły firmy:

  1.       Zbigniew Koper

  ul. Zwierzyńskiego 4

  95-080 Tuszyn 

   

  2.      PHU Mokadi

  Wiesława Kaźmierczak

  ul. Proszeńska 1a

  97-310 Moszczenica

   

  3.      Soft Partner

  ul. Kostromska 53/56

  97-300 Piotrków Tryb.

  W związku z wpłynięciem  jednej oferty cenowej  dotyczącej zakupu tonerów  po przeprowadzonych negocjacjach usługę tę powierzy się firmie OMEGA System Komputerowy ul. Plac Kościuszki 8, 97-300 Piotrków Tryb.

   

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-08-05 14:21:17 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3591
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-05 14:21:17               Historia zmian
  Zakup komputerów - rozstrzygnięcie postepowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje, że w dniu 28.07.2010r. rozstrzygnięto zapytanie cenowe dotyczące zestawu komputerowego i notebooka. Oferty cenowe złożyły następujące  firmy:

  1.      Lider Consulting

  Piotr Nowacki

  ul. Gen. Sikorskiego 8/15

  95-040 Koluszki

   

  2.      OMEGA

  System Komputerowy

  sp. z.o.o

  Plac Kościuszki 8

  97-300 Piotrków Tryb.

   

  3.      PHU Mokadi

  Wiesława Kaźmierczak

  ul. Proszeńska 1a

  97-310 Moszczenica

   

  4.      Zbigniew Koper

  ul. Zwierzyńskiego 4

  95-080 Tuszyn 

  Oferty cenowej nie złożyła firma:

  1.       Soft Partner

  ul. Kostromska 53/56

  97-300 Piotrków Tryb.

  W związku z przedstawieniem najkorzystniejszej oferty cenowej  usługę tę powierzy się firmie MOKADI Wiesława Kaźmierczak ul. Proszeńska 1a, 97-310 Moszczenica.

   

  KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Zuzanna Grzanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-07-30 13:00:30 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 3651
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-30 13:00:30               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1304560 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij