Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Prawo / Uchwały Rady Gminy
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXV-123-06 RG Czarnocin - Uchwalenie Budżetu Gminy na 2006 rok. (216 KB)

Uchwała Nr XXV-124-06 RG Czarnocin - Zmiany w Statucie Gminy (24 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2006-03-22 08:32:02 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 4980
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2006-03-22 08:32:02               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała RG Czarnocin w spr. zmian w budżecie - 28.09.2005 (21 KB)

Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika GOPS (27 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (44 KB)

Uchwała w sprawie wymiaru godzin pracy nauczycieli (26 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2005-10-05 14:49:07 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5082
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2005-10-05 14:49:07               Historia zmian
Uchwały Rady Gminy CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Uchwała NR X/57/03 (37 KB)

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - Uchwała NR X/58/03 (25 KB)

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Uchwała NR X/59/03 (51 KB)

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku środków transportowych - Uchwała NR X/60/03 (23 KB)

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na rok 2004 - Uchwała NR X/61/03 (23 KB)

Gminny Program Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. (49 KB)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin (384 KB)

załącznik nr 1 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (2405 KB)

załącznik nr 2 - ROZWÓJ PRZESTRZENNY (2716 KB)

Plan Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie (74 KB) 

U C H W A Ł A Nr XIV/70/04 z dnia 2 1 k w i e t n i a 2 0 0 4r. w sprawie zasad przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czarnocin (145 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/04 w sprawie stypendium dla uczniów (96 KB)

UCHWAŁA Nr XV/73/04 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dalkowie. (54 KB)

Uchwała Nr XVII/84/04 Rady Gminy Czarnocin z dnia 7 grudnia 2004 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na 2005 r. (27 KB)

Uchwała Nr XVII/85/04 Rady Gminy Czarnocin z dnia 7 grudnia 2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (41 KB)

Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Czarnocin z dnia 7 grudnia 2004 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (25 KB)

 Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Czarnocin z dnia 7 grudnia 2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (52 KB)

 

Dodany 2004-01-12 10:46:29 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5816
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2007-12-11 14:53:53               Historia zmian [11]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
Uchwała RG Czarnocin w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok (965 KB)
Sprawą zajmują się:
Dodany 2005-08-23 10:07:56 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5096
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2005-08-23 10:07:56               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Budżet Gminy Czarnocin na rok 2005 (988 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie opłaty adiacenckiej (35 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego (37 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok (965 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium (957 KB)

Uchwała RG Czarnocin w sprawie zmian w budżecie (958 KB)

Uchwała RG w sprawie taryfy opłat za wodę i ścieki (956 KB)

Uchwała w sprawie zmian w budżecie (1945 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2005-08-23 10:16:07 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5082
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2005-08-23 10:16:07               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała RG w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS (25 KB)

Uchwała RG w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy (22 KB)

Uchwała RG w sprawie załącznika do PRL Gminy na lata 2004 - 2006 (179 KB)

Uchwała w sprawie przekazania środka transportu - POLONEZA (20 KB)

Sprawą zajmują się:
Dodany 2006-01-10 12:38:10 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5035
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2006-01-10 12:38:10               Historia zmian
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Uchwała Nr XXV-127-06 RG Czarnocin - Regulamin utrzymania czystości i orządku na terenie Gminy Czarnocin (101 KB)

Uchwała Nr XXV-125-06 RG Czarnocin - Program GKPiRPA na 2006 rok (84 KB)

Uchwała Nr XXV-126-06 RG Czarnocin - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (69 KB)

Uchwała NR XXV-128-06 Rg Czarnocin - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku (56 KB)

Uchwała Nr XXV-129-06 RG Czarnocin - przyjęcie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi połozonymi na terenie Gminy Czarnocin (25 KB)

Uchwała NR XXV-130-06 RG Czarnocin - Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnioych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin w 2006 roku (89 KB)

Uchwała Nr XXV-131-06 RG Czarnocin - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Gminy Czarnocin (25 KB)

Dodany 2006-03-22 08:49:23 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 5065
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2006-03-22 08:52:20               Historia zmian [1]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-17
Aneta Kulik   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-69
Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
    Tel: 0-44 616-51-81
Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Agata Wójcik   Napisz wiadomość
    Tel: 446165169
Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Popek Anna   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1302025 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij