Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Poradnik Interesanta / Spis obsługiwanych spraw
  Urząd Stanu CywilnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karty usług w przygotowaniu. Przepraszamy za niedogodność.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 08:43:38 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1219
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 08:43:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 08:47:42
  Ewidencja ludnościWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karty usług w przygotowaniu. Przepraszamy za niedogodność.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 08:49:47 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1223
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 08:49:47               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 08:50:34
  Dowody osobisteWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karty usług w przygotowaniu. Przepraszamy za niedogodność.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 08:51:04 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1227
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 08:51:04               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 08:51:15
  Działalność gospodarczaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Udzielenie informacji o przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej (17 KB)

  Dodany 2015-02-20 08:51:33 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1218
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 12:58:09               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-02-20 08:51:43
  Gospodarka mieszkaniowaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karty usług w przygotowaniu. Przepraszamy za niedogodność.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 08:52:24 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1216
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 08:52:24               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 08:52:29
  Sprawy wojskowe i obywatelskieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Karty usług w przygotowaniu. Przepraszamy za niedogodność.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 08:52:51 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1222
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 08:52:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 08:52:56
  Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i budownictwo.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (46 KB)

  Wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego (47 KB)

  Wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (45 KB)

  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (42 KB)

  Zaopiniowanie wstępnego projektu działki (39 KB)

  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (44 KB)

  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia (44 KB)

  Wydanie zezwolenia na zlokalizowanie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym (42 KB)

  Wydanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (45 KB)

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy (45 KB)

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (44 KB)

  Wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu (44 KB)

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (37 KB)

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (37 KB)

  Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (291 KB)

  Wniosek- zlokalizowanie urządzeń w drodze (25 KB)

  W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (32 KB)

  Wniosek o wydanie wypisu* i wyrysu* z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (26 KB)

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (35 KB)

  Wniosek o wydanie wypisu* i wyrysu* z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (26 KB)

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (29 KB)

  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (32 KB)

  Wniosek-zjazd z drogi (26 KB)

   

  Dodany 2015-02-20 08:54:12 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1272
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 11:32:28               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-02-20 08:54:20
  Rolnictwo i gospodarka gruntamiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (357 KB)

  Dodany 2015-02-20 08:54:40 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1222
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 11:35:46               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-02-20 08:54:43
  PodatkiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (18 KB)

  Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (18 KB)

  Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (19 KB)

  1. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami z zwłokę 2. Umorzenie odsetek za zwłokę 3. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty 4. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych. (20 KB)

  Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa (18 KB)

  Zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa (17 KB)

  Zeznanie świadków o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym (18 KB)

  Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych (19 KB)

  Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha (18 KB)

  Dodany 2015-02-20 08:54:56 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1263
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 12:55:21               Historia zmian [3]
  Publikacja 2015-02-20 08:55:24
  Sprawy finansowo-księgoweWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Symbol klasyfikacyjny (4453) (19 KB)

  Dodany 2015-02-20 08:55:47 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1231
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-19 14:32:24               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-02-20 08:55:52
  Promocja, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego (45 KB)

  Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków (40 KB)

  Wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury (45 KB)

  Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czarnocin (44 KB)

  Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych, na obszarze gminy (45 KB)

  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW (24 KB)

  Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych (44 KB)

  Wniosek o udzielenie ZEZWOLENIA na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (44 KB)

  WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (107 KB)

  Dodany 2015-02-20 08:56:33 przez Jakub Maciejewski         Wyświetlony: 1250
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 08:46:12               Historia zmian [4]
  Publikacja 2015-02-20 08:56:46
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1304560 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij