Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Przetargi
  Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2554 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (51 KB)

  Załączniki od Nr 1 do Nr 7 (119 KB)

  Załącznik Nr 8a (110 KB)

  Załącznik Nr 8b (114 KB)

  Załącznik Nr 8c (435 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty (445 KB)

  Dodany 2015-07-08 10:22:49 przez Magdalena Kacperska         Wyświetlony: 37170
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-28 15:48:11               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-07-08 10:28:13
  OGŁOSZENIE O PRZETARGUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czarnocinie. (33 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-15 15:25:35 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 38197
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-15 15:25:35               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-15 15:26:01
  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (527 KB)

  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia przetargu (446 KB)

  Regulamin przeprowadzenia przetargu (913 KB)

  Wzór umowy (59 KB)

  Dodany 2015-05-27 08:55:35 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 39194
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-28 12:41:56               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-05-27 08:56:44
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (1017 KB)

  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (45 KB)

  Załącznik nr 2 - wzór umowy (82 KB)

  Załącznik nr 3 - przedmiar robót (1514 KB)

  Załącznik nr 4 - część rysunkowa (60 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (382 KB)

  Dodany 2015-05-19 12:55:56 przez Agata Wójcik         Wyświetlony: 39649
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-28 12:39:41               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-05-19 12:59:12
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (1021 KB)

  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (45 KB)

  Załącznik nr 2 - wzór umowy (82 KB)

  Załącznik nr 3 - przedmiar robót (2153 KB)

  Załącznik nr 4 - część rysunkowa (60 KB)

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (342 KB)

  Dodany 2015-05-11 14:45:22 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 40130
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-19 12:49:38               Historia zmian [2]
  Publikacja 2015-05-11 14:53:49
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (538 KB)

  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia przetargu (424 KB)

  Regulamin przeprowadzenia przetargu (954 KB)

  Wzór umowy (59 KB)

  Dodany 2015-04-14 08:24:09 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 41516
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-14 08:27:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-14 08:27:09
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (928 KB)

  Załącznik nr 1 i 3 (62 KB)

  Załącznik nr 2 - wzór umowy (63 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (388 KB)

  Dodany 2015-01-28 13:52:39 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 45156
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-05 14:33:14               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-01-28 13:54:07
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (922 KB)

  Załącznik nr 1 i 3 (62 KB)

  Załącznik nr 2 - wzór umowy (63 KB)

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (274 KB)

  Dodany 2015-01-05 13:46:54 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 46265
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-28 13:49:20               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-01-05 13:49:27
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin - w roku 2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (1081 KB)

  Załącznik nr 1, 2, 3 (94 KB)

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (393 KB)

  Dodany 2014-12-09 15:40:19 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 47648
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 15:00:24               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-09 15:41:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonego w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego w roku 2015 do Szkoły Podstawowej w Szynczycach (33 KB)

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24 KB)

  Dodany 2014-12-08 13:30:37 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 47693
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 13:53:34               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-19 13:53:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (38 KB)

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (37 KB)

  Oferta na dostawę oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na rok 2015 (33 KB)
   

  Dodany 2014-12-05 08:39:39 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 47867
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-18 11:31:18               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-18 11:32:26
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarnocin w sezonie zimowym 2014/2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (1080 KB)

  Załącznik nr 1 i 2 (59 KB)

  Załącznik nr 3 - wzór umowy (28 KB)

  Załącznik do umowy - wykaz dróg (431 KB)

  Załącznik nr 4 (477 KB)

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (366 KB)

  Dodany 2014-12-04 15:29:30 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 47880
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-15 08:35:21               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-04 15:31:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG nr 56 z 9.12.2014r. w sprawie wykazu lokali do wynajmu (18 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-11 13:42:18 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 47494
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-11 13:42:18               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-11 13:42:24
  Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2122 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (51 KB)

  Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4860 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (448 KB)

  Dodany 2014-11-04 15:33:38 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 49097
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-21 09:37:21               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-11-04 15:34:29
  Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2962 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4895 KB)

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (340 KB)

  Dodany 2014-10-15 10:57:02 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 50044
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-28 09:04:13               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-10-15 10:59:46
  Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (3003 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4896 KB)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (999 KB)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (305 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ (89 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ II (6 KB)

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (318 KB)

  Dodany 2014-09-29 14:01:27 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 50576
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-09 12:46:29               Historia zmian [5]
  Publikacja 2014-09-29 14:06:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG nr 43 w sprawie wykazu nieruchomości do wynajmu (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-26 11:51:48 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 50544
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-26 11:51:48               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-26 11:51:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG nr 42 w sprawie wykazu nieruchomości do wynajmu (18 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-26 11:47:55 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 50545
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-26 11:47:55               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-26 11:48:01
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi transportowej dotyczącej przewozu uczniów ZSzG w Czarnocinie wraz z opiekunem na basen zlokaliz. przy ul.Noworzgowskiej w Tuszynie w ramach programu ministerrialnego Umiem PływaćWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert (579 KB)

  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (65 KB)

  Załącznik nr 2 - wzór umowy (58 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-01 13:23:52 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 51132
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-01 13:23:52               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-01 13:25:17
  Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (3024 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (53 KB)

  Załączniki od nr 1 do nr 7 (171 KB)

  Załącznik nr 8 - przedmiary (454 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy (20069 KB)

  Specyfikacje techniczne (944 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (689 KB)

  Dodany 2014-07-07 13:30:54 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 52404
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-06 15:24:06               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-07-07 13:46:05
  Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2532 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (45 KB)

  Załącznik od nr 1 do nr 7 (116 KB)

  Załącznik nr 8 (571 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (284 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (410 KB)

  Dodany 2014-07-17 15:23:57 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 52111
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-04 14:27:24               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-07-17 15:24:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na działki budowlane nad zbiornikiem wodnym - 11.09.2014 (34 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-30 08:37:55 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 51725
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-30 08:37:55               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-30 08:37:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 1767/4 poł. w Czarnocinie (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-30 08:35:34 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 51714
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-30 08:35:34               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-30 08:35:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG z dnia 23.06.2014 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-30 11:55:36 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 52494
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-30 11:55:36               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-30 11:55:42
  Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2648 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (47 KB)

  Załączniki od nr 1 do nr 7 (166 KB)

  Załącznik nr 8a - przedmiar dla odcinka I (1270 KB)

  Załącznik nr 8b - przedmiar dla odcinka II (114 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - odcinek I (33532 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - odcinek II (8376 KB)

  Specyfikacje technicze - odcinek I (402 KB)

  Specyfikacje technicze - odcinek II (756 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (648 KB)

  Dodany 2014-05-14 14:09:45 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 53741
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-16 12:11:30               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-05-14 14:17:47
  Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (2560 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (46 KB)

  Załączniki od nr 1 do nr 7 (164 KB)

  Załącznik nr 8 - przedmiar (51 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - opis techniczny (5069 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - proj.zagosp.-odc.A (13388 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - proj.zagosp.-odc.B (21537 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - przekrój konstr.-odc.A (198 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy - przekrój konstr.-odc.B (207 KB)

  Specyfikacje techniczne (403 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (486 KB)

  Dodany 2014-05-14 15:26:18 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 53787
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-13 14:02:11               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-05-14 15:27:43
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (1485 KB)

  Załączniki nr 1-4 (102 KB)

  Załącznik nr 5 - przedmiar (131 KB)

  Projekt remontu (5507 KB)

  Specyfikacja techniczna (635 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (924 KB)

  Dodany 2014-04-29 15:19:31 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 54122
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-28 09:36:43               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-04-29 15:19:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-05 13:30:05 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 53955
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-05 13:30:05               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-05 13:30:09
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (5935 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (45 KB)

  Załącznik od nr 1 do nr 7 (163 KB)

  Załącznik nr 8 - przedmiar (51 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy (20555 KB)

  Specyfikacje technicze (306 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (455 KB)

  Dodany 2014-04-04 15:24:32 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 54760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-24 15:27:30               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-04-04 15:27:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na działki budowlane nad zbiornikiem wodnym - 12.05.2014 (34 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-10 08:03:31 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 54536
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-10 08:03:31               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-10 08:03:48
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys euro na obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz gminnej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia 31.03.2014r. do dnia 30.03.2018r. Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (75 KB)

  Załącznik nr 1 i 2 (18 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (629 KB)

  Dodany 2014-03-13 15:28:12 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 55195
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-27 11:00:08               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-03-13 15:29:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG w sprawie wykazu działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży (13 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-20 08:21:57 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 54997
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-20 08:21:57               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-20 08:22:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie WG w sprawie przeznaczenia naniesień w Biskupiej Woli do sprzedaży (12 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-20 08:17:32 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 54956
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-20 08:17:32               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-20 08:17:38
  Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handloweWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości na cele handlowe w dniu 27.03.2014r. (13 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-03 11:56:11 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 55334
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-03 11:56:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-03 11:56:18
  Wykaz nieruchomości do oddania w najemWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-07 13:15:38 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 55943
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-07 13:15:38               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-07 13:15:48
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1691 KB)

  Załączniki Nr 1 i 3 (61 KB)

  Załącznik Nr 2 (63 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (812 KB)

  Dodany 2014-01-16 08:48:11 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 56442
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-24 10:42:19               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-01-16 08:50:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju grzewczego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na rok 2014 (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-01-13 11:50:01 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 56401
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-13 11:50:01               Historia zmian
  Publikacja 2014-01-13 11:50:53
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1898 KB)

  Załączniki Nr 1, 2 i 3 (92 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (867 KB)

  Dodany 2013-12-18 09:34:55 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 56955
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-01-08 11:12:26               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1955 KB)

  Załączniki Nr 1, 2 i 3 (80 KB)

  Załącznik Nr 4 (3921 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (778 KB)

  Dodany 2013-12-17 15:03:01 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 57030
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-31 11:36:53               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozstrzygnięcie przetargu na dostwę oleju grzewczego do Szkoły Podstawowej w Szynczycach na rok 2014 (24 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-18 13:21:33 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 57021
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-18 13:21:33               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o przetargu na dostawę oleju grzewczego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na rok 2014 (25 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-16 12:58:29 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 56917
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-16 12:58:29               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o przetargu na dostawę oleju grzewczego na rok 2014 w Szkole Podstawowej w Szynczycach (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-12 13:39:01 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 57132
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-12 13:39:01               Historia zmian
  Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2014 dla Szkoły Podstawoej w SzynczycachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (639 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-28 15:32:08 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 57710
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-28 15:32:08               Historia zmian
  Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w CzarnocinieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (657 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-11-27 13:15:43 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 57625
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-27 13:15:43               Historia zmian
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (72 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (264 KB)

  Załącznik nr 8 - przedmiar (208 KB)

  Projekt budowlano-wykonawczy (10203 KB)

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (3075 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ I (3287 KB)

  Decyzje zarządców dróg (6838 KB)

  Opinia geotechniczna (8346 KB)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1658 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ II (1938 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ III (43 KB)

  Dane techniczne i schematy urządzeń (3282 KB)

  Decyzje i uzgodnienia (11908 KB)

  Schemat wykonania czyszczaka (559 KB)

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (842 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ IV (708 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ V (662 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1449 KB)

   

  Dodany 2013-10-14 15:44:38 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 59168
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-15 14:03:48               Historia zmian [11]
  PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH DLA OSP W DALKOWIE I OSP W BISKUPIEJ WOLIWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (63 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (196 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (911 KB)

  Dodany 2013-09-30 12:57:15 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 59467
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-11 09:29:45               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu Gminy w CzarnocinieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1914 KB)

  Załącznik Nr 1, 2 i 3 (79 KB)

  Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót (57 KB)

  Projekt budowlany wymiany okien i drzwi (6184 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (540 KB)

   

  Dodany 2013-09-03 15:17:22 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 59965
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-13 14:36:04               Historia zmian [1]
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabina Wola, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (70 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (248 KB)

  Załącznik Nr 8 - przedmiar (504 KB)

  Projekt budowlano - wykonawczy (2816 KB)

  Specyfikacje techniczne (1517 KB)

  Odpowiedź na pytanie w sprawie treści SIWZ (520 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (694 KB)

   

  Dodany 2013-08-02 12:52:03 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 60444
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-27 12:29:49               Historia zmian [2]
  Pretarg na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Czarnocin, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (72 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (259 KB)

  Załącznik Nr 8 - przedmiar dot. robót rekultywacyjnych (1724 KB)

  Załącznik Nr 9 - przedmiar dot. robót rozbiórkowych (417 KB)

  Projekt budowlano - wykonawczy (24051 KB)

  Specyfikacje techniczne (533 KB)

  Odpowiedź na pytania w sprawie treści SIWZ (1188 KB)

  Zmiana treści SIWZ (479 KB)

  Poprawiony Załącznik Nr 8 - przedmiar dot. robót rekultywacyjnych (1711 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1140 KB)

  Dodany 2013-06-19 15:29:12 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 61365
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-26 13:22:04               Historia zmian [2]
  OGŁOSZENIE O PRZETARGUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu-II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie. (35 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-25 13:37:10 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 60478
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-25 13:37:10               Historia zmian
  Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie - część wysokaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (97 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (256 KB)

  Załącznik Nr 8 - przedmiar (99 KB)

  Projekt budowlany (2616 KB)

  Specyfikacje techniczne (304 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (617 KB)

  Dodany 2013-06-25 14:48:38 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 61103
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-16 09:55:21               Historia zmian [1]
  OGŁOSZENIE O PRZETARGUWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu- działka 1439/4 przy ul. J. Poniatowskiego (38 KB)

  Dodany 2013-06-27 10:14:40 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 61005
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-27 10:16:21               Historia zmian
  Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (72 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7405 KB)

  Zmiana treści SIWZ (1236 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (673 KB)

  Odpowiedź na zapytanie w sprawie treści SIWZ (715 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1029 KB)

  Dodany 2013-05-22 15:34:29 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 61903
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-12 09:54:14               Historia zmian [4]
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzepki, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (134 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (264 KB)

  Załącznik Nr 8 - przedmiar (728 KB)

  Projekt budowlany (3038 KB)

  Specyfikacje techniczne (2721 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (705 KB)

  Dodany 2013-04-12 14:24:56 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 62781
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-20 15:11:21               Historia zmian [1]
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont elewacji i piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (270 KB)

  Załącznik Nr 8 do SIWZ- przedmiar roboty remontowe elewacji piwnic (772 KB)

  Załącznik Nr 9 do SIWZ- przedmiar instalacja wentylacji mechanicznej (106 KB)

  Projekt budowlany (10531 KB)

  Specyfikacje techniczne (563 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1104 KB)

  Dodany 2013-04-10 13:01:31 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 62989
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-05-14 11:07:26               Historia zmian [2]
  Ogłoszenie o przetarguWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (34 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-29 11:16:03 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 62419
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-29 11:16:03               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (15 KB)

  Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-12 11:57:50 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 62767
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-12 11:57:50               Historia zmian
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA 1.9 TDIWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (57 KB)

  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia przetargu (57 KB)

  Regulamin przeprowadzenia przetargu (27 KB)

  Wzór umowy (59 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-13 08:31:08 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 63454
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-13 08:31:08               Historia zmian
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1281 KB)

  Załącznik Nr 1, 3. (60 KB)

  Załącznik Nr 2. (62 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (480 KB)

  Dodany 2013-01-07 13:58:43 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 64546
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-17 12:44:26               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Czarnocin w roku 2013Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (1514 KB)

  Załącznik Nr 1, 2, 3. (92 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (477 KB)

  Dodany 2013-01-07 13:46:47 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 64450
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-16 12:32:07               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rozstrzygnięcie przetargu na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 do kotłowni w ZSG w Czarnocinie (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-03 14:00:33 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 64551
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-03 14:00:33               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o wynikach przetargu w Szkole Podstawowej w Szynczycach na olej napędowy grzewczy (27 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-01-03 13:53:08 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 64499
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-01-03 13:53:08               Historia zmian
  Przetarg na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGOWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (58 KB)

  SIWZ (506 KB)

  Załącznik do SIWZ (43 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1102 KB)

  Dodany 2012-12-12 13:40:46 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 64991
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-21 14:00:31               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o przetargu na olej napędowy grzewczy dla Szkoły Podstawowej w Szynczycach na rok 2013 (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-14 14:13:52 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 64854
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-14 14:13:52               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego grzewczego do ZSG w Czarnocinie na rok 2013 (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-12-14 13:49:00 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 64813
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-12-14 13:49:00               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Szkołę Podstawową w Szynczycach (166 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-30 15:10:32 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 65151
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-30 15:10:32               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na zakup oleju napędowego grzewczego na rok 2013 przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Czarnocinie (167 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-27 15:55:43 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 65176
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-27 15:55:43               Historia zmian
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (1463 KB)

  Załącznik Nr 1 (63 KB)

  Załącznik nr 2 (62 KB)

  Załącznik nr 3 (89 KB)

  Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XIII.87.2012 (3059 KB)

  Załącznik Nr 4 - załącznik graficzny do Uchwały Nr XIII.87.2012 (2120 KB)

  Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XIII.88.2012 (3023 KB)

  Załącznik Nr 5 - załącznik graficzny do Uchwały Nr XIII.88.2012 (1900 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (551 KB)

  Dodany 2012-09-14 14:39:54 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 66489
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-27 12:15:57               Historia zmian [2]
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKIWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Czarnocin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - 25.10.2012 (36 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-09-25 09:39:56 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 66432
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-09-25 09:39:56               Historia zmian
  Ogłoszenie o przetargu - 4 działkiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (4 działki)- 5 września 2012r. (775 KB)

  Dodany 2012-07-12 10:44:05 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 67534
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-12 10:45:39               Historia zmian
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szynczycach, Gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (93 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (239 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar + kosztorys nakładczy (2797 KB)

  Projekt budowlano- wykonawczy (9617 KB)

  Specyfikacja techniczna (632 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (650 KB)

  Dodany 2012-06-15 11:22:54 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 68248
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-05 11:49:37               Historia zmian [1]
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIAŁKIWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU (6 DZIAŁEK) - 12.06.2012 (39 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-05-10 10:36:39 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 68970
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-10 10:36:39               Historia zmian
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa części niskiej budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w CzarnocinieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (94 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (238 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ przedmiar - roboty remontowo-budowlane (11202 KB)

  Załącznik nr 8 do SIWZ przedmiar - instalacja centralnego ogrzewania (777 KB)

  Załącznik nr 9 do SIWZ przedmiar - instalacje elektryczne (733 KB)

  Projekt budowlany (3194 KB)

  Specyfikacje techniczne (896 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ (594 KB)

  Kosztorys nakładczy roboty remontowo-budowlane (439 KB)

  kosztorys nakładczy instalacja centralnego ogrzewania (56 KB)

  kosztorys nakładczy instalacje elektryczne (39 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1056 KB)

  Dodany 2012-03-30 11:05:53 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 70686
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-02 13:31:54               Historia zmian [2]
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czarnocin, gmina CzarnocinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (90 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (231 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar (1320 KB)

  Projekt budowlany (6253 KB)

  Specyfikacja techniczna (11185 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (702 KB)

  Dodany 2012-03-27 15:04:51 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 70569
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-24 09:33:16               Historia zmian [1]
  Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie centrum CzarnocinaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie o zamówieniu (93 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (238 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar rozbudowa skrzyżowania (2748 KB)

  Załącznik nr 8 do SIWZ przedmiar - urządzenie terenu zieleni (1218 KB)

  Projekt Budowlany - rozbudowa skrzyżowania (25636 KB)

  Projekt stałej organizacji ruchu (2186 KB)

  Projekt - Urządzenie terenu zieleni (1479 KB)

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1063 KB)

  Wyjasnienia do SIWZ (33 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ z 23.03.2012r. (1059 KB)

  Specyfikacja techniczna- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (253 KB)

  Zmina treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1307 KB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (44 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (713 KB)

   

  Dodany 2012-03-12 14:55:11 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 71300
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-04-24 09:24:11               Historia zmian [6]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE NA OKRES 10 LAT NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ZAMOŚCIU I ZAWODZIU PRZY ZBIORNIKU WODNYM -CZARNOCIN II (16 KB)

  Dodany 2012-02-20 12:28:16 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 71931
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-20 12:28:48               Historia zmian
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie (1321 KB)

  Załącznik nr 1 i 3 (61 KB)

  Załącznik nr 2 (62 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (473 KB)

  Dodany 2012-01-31 14:52:58 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 72589
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-10 10:20:26               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 30.01.2012r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat (17 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-01 10:48:30 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 72616
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-01 10:48:30               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na olej opałowy na 2012r. w Szkole Podstawowej w Szynczycach (29 KB)

  Dodany 2012-01-16 12:53:53 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 73110
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-16 13:00:15               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości ponizej 14.000 euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (1602 KB)

  Załączniki Nr 1, Nr 2i Nr 3 (80 KB)

  Załącznik Nr 4 (3309 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (560 KB)

  Dodany 2011-12-21 12:10:32 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 73962
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-02 15:15:39               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  SIWZ na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych do kotłowni Szkoły Podstawowej w Szynczycach na rok 2012. (167 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-23 11:01:37 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 73953
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-23 11:01:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na olej opałowy na rok 2012 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-21 15:28:19 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 73959
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-21 15:28:19               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O G Ł O S Z E N IE o przetargu na wynajem lokalu w pawilonie (13 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-12-05 11:04:04 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 74646
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-12-05 11:04:04               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu (działka polna 1663) w dniu 27 grudnia 2011r. (14 KB)

  Ogłoszenie o przetargu (działka 1281.1) w dniu 27 grudnia 2011r. (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-29 08:50:03 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 74922
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-29 08:50:03               Historia zmian
  PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PONIATOWSKIEGO I OGRODOWEJ W CZARNOCINIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (87 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (221 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar (1009 KB)

  Projekt budowlany (32756 KB)

  Specyfikacja techniczna (9579 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ (503 KB)

  KOSZTORYS NAKŁADCZY (3247 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (408 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.11.2011r. (595 KB)

   

  Dodany 2011-10-21 11:43:43 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 76380
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-25 11:13:20               Historia zmian [6]
  SIWZ na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rokWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Termin składania ofert 8 grudnia 2011 rok.

  SIWZ na dostawę Oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2012 rok (185 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-24 11:09:11 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 75051
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-24 11:09:11               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Z A R Z Ą D Z E N I E WG Nr 44 z 7 listopada 2011r. w sprawie wykazu lokali do wynajmu (15 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-11-07 15:15:45 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 75842
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-07 15:15:45               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na lokal pod Aptekę w dniu 10.11.2011r. (14 KB)

  Ogłoszenie o przetargu na lokal pod stomatologię w dniu 10.11.2011r. (14 KB)

  Ogłoszenie o przetargu na lokal użytkowy - sklep Biskupia Wola w dniu 10.11.2011r. (13 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-12 11:08:26 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 76679
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-12 11:08:26               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 07.10.2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (14 KB)

  Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 07.10.2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-07 15:36:27 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 76775
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-07 15:36:27               Historia zmian
  Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czarnocin - Biskupia Wola, gm. Czarnocin Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (87 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (223 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar (85 KB)

  Projekt budowlany (15523 KB)

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (214 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ I (29 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ II (27 KB)

  Załącznik do Wyjaśnienia SIWZ II (148 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ III (28 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ IV (34 KB)

  Wyjaśnienia do SIWZ V (27 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - str.1 (733 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - str.2 (683 KB)

  Dodany 2011-08-29 14:00:01 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 78512
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-04 12:59:29               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 19.09.2011r. Wójta Gminy Czarnocin w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat (18 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-23 10:15:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 77273
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-23 10:15:37               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu w Ośrodku Zdrowia na świadczenie usług stomatologicznych (12 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-22 09:33:28 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 77261
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-22 09:33:28               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o IV przetargu na działki budowlane nad zbiornikiem wodnym w Czarnocinie (39 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-09-22 09:25:29 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 77257
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-22 09:25:29               Historia zmian
  PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SZYNCZYCE-BUDY SZYNCZYCKIE, GM. CZARNOCINWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (85 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (221 KB)

  ZAŁĄCZNIK NR 7 DOSIWZ - PRZEDMIAR (62 KB)

  Projekt budowlany (21638 KB)

  Specyfikacja techniczna (604 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (708 KB)

  Dodany 2011-07-19 15:23:26 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 80018
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-08 11:33:48               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogloszenie o II przetargu- Biskupia Wola dnia 22.09.2011r. (36 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-08-05 07:48:52 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 79198
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-08-05 07:48:52               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości komunalnej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czarnocin (12 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-07-25 13:32:50 przez Nina Dziubałtowska         Wyświetlony: 79682
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-25 13:32:50               Historia zmian
  PRZETARG NA REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W CZARNOCINIE - CZĘŚĆ NISKAWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (86 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (226 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar (127 KB)

  Projekt budowlany (4563 KB)

  Specyfikacja techniczna (423 KB)

  Odpowiedź na zapytania w sprawie treści SIWZ (26 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (59 KB)

  Dodany 2011-06-27 13:54:37 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 81059
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-07-15 15:32:12               Historia zmian [4]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupiej Woli w dniu 14.07.2011r. (32 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-18 12:28:31 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 82986
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-18 12:28:31               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 12.05.2011r. w sprawie wykazu nieruchomości na wynajem wraz z załącznikiem (38 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-13 08:49:52 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 83145
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-13 08:49:52               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o II przetargu w dniu 16.06.2011r. na 11 działek nad zbiornikiem wodnym w Czarnocinie (44 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-11 12:58:20 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 83297
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-11 12:58:20               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Czarnocin w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej właność Gminy Czarnocin przeznaczonej do sprzedaży (25 KB)

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Czarnocin (43 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-13 09:05:36 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 84542
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-13 09:05:36               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2011r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem (24 KB)

  Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 01.04.2011r. w sprawie wykazu lokali przeznaczonych na wynajem (54 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-04-01 15:39:07 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 85438
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-01 15:39:07               Historia zmian
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 14 TYS EURO NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ogłoszenie (57 KB)

  załączniki nr 1i 3 (60 KB)

  załącznik nr 2 (61 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (234 KB)

  Dodany 2011-01-19 14:17:34 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 89465
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-02-11 14:03:52               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Czarnocinie na 2011 rok (163 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-11-17 10:41:13 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 92383
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-11-17 10:41:13               Historia zmian
  Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. RzepkiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu (80 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (216 KB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary (149 KB)

  Projekt budowlany (8038 KB)

  Specyfikacja techniczna (285 KB)

  Odpowiedź na zapytania w sprawie treści SIWZ (422 KB)

  Odpowiedź na zapytanie w sprawie treści SIWZ - 2 (304 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - str.1 (404 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - str.2 (216 KB)

   

  Dodany 2010-08-18 14:54:39 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 96222
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-23 15:12:14               Historia zmian [4]
  PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PRZETARG NA REMONT CHODNIKÓW W M. CZARNOCIN W RAMACH ZADANIA PN. "UPORZĄDKOWANIE CENTRUM CZARNOCINA " - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (77 KB)

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (328 KB)

  PROJEKT UPROSZCZONY (3515 KB)

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE (717 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (421 KB)

  Dodany 2010-08-02 15:20:05 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 96626
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-09-06 11:00:12               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o III przetargu na działki w dniu 16.09.2010r. (35 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-08-12 08:31:46 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 96330
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-12 08:31:46               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o I przetargu na 8 działek - 09.09.2010r. (41 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-08-05 11:51:48 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 96485
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-08-05 11:51:48               Historia zmian
  Przetarg na przebudowę drogi w m. Budy SzynczyckieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na przebudowę drogi gminnej w m. Budy Szynczyckie - ogłoszenie o zamówieniu (73 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1133 KB)

  Specyfikacje techniczne (2891 KB)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (440 KB)

  Dodany 2010-07-07 12:39:21 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 97136
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-07-27 15:01:00               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wójta Gminy - wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-06-16 15:28:21 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 97727
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-16 15:28:21               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o II przetargu na działki budowlane w Czarnocinie w dniu 12 lipca 2010r.

  Dodany 2010-06-08 08:43:38 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 97954
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-06-08 09:13:24               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Czarnocinie w dniu 13.05.2010r.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2010-04-09 13:04:25 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 99751
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-04-09 13:04:25               Historia zmian
  Ogłoszenie o przetargu na budowę świetlicy środowiskowej w m. BieżywodyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę świetlicy środowiskowej w m. Bieżywody

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  projekt architektoniczno-budowlany

  aneks do projektu architektoniczno-budowlanego

  projekt instalacji wod-kan

  projekt instalacji elektr.

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  kosztorysy

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Dodany 2009-11-16 14:02:48 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 104218
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-12-22 15:00:21               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  SIWZ na olej dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Czarnocinie 

  SIWZ - PRZETARG NA OLEJ

  Dodany 2009-12-18 16:54:13 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 103078
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-12-18 17:01:18               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14 tys. euro na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gm. Czarnocin

   

  Dodany 2009-11-26 13:36:16 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 103791
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-26 13:42:04               Historia zmian
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zamość - Kolonia Zamość na odcinku 692,50 m oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Zamość na odcinku 1.119,90 m - gm. Czarnocin"

  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Zamość - Kolonia Zamość

  SIWZ na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zamość - Kolonia Zamość

  Opis do projektu budowlanego - dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mijscowości Zamość - Kolonia Zamość

  Opis do projektu budowlanego - dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zamość - Kolonia Zamość

  Specyfikacja techniczna - dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zamość - Kol. Zamość

  Specyfikacja techniczna - dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejdcowości Zamość - Kol. Zamość

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Zmiana treści SIWZ

  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE SIWZ

  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ-06.11.09r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dodany 2009-10-16 16:25:09 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 105253
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-11-20 14:13:10               Historia zmian [4]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE III przetarg - 8 października 2009r.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-09-04 14:01:51 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 106727
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-09-04 14:01:51               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na remont drogi gminnej nr 110055E w m. Biskupia Wola

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Rozstrzygnięcie przetargu

  Dodany 2009-05-29 12:18:55 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 108662
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-07-02 11:43:57               Historia zmian [1]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE II przetarg - 30 lipca 2009r. - działki budowlane

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-06-26 11:55:19 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 108317
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-06-26 11:55:19               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolonii Zamość

  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

  Dodany 2009-03-03 08:18:01 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 112116
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-04-24 12:23:35               Historia zmian [2]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Tychów

  Załączniki do SIWZ

  Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych określone zostały w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. Wyroby powinny charakteryzować się stosownymi certyfikatami i aprobatami etchnicznymi.

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

   

  Dodany 2009-02-16 12:57:41 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 112885
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-30 11:30:20               Historia zmian [3]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 10 z 2009 WG Czarnocin w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin przeznaczonej do sprzedaży

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-03-25 15:50:53 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 110933
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-03-25 15:50:53               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wójta Gminy z dn. 12.02.09r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnocin przeznaczonych do sprzedaży

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2009-02-16 11:45:01 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 112940
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-02-16 11:45:01               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej na odcinku Tychów-Czarnocin w gm. Czarnocin

  Mapa sytuacyjna przyłącza elektrycznego pompowni P4

  Opis do przyłącza pompowni P4

  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POMPOWNI P4

  Załącznikiem do formularza cenowego winien byc kosztorys ofertowy.

   

   

   

  Dodany 2008-08-18 12:25:21 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 119677
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-09-02 12:09:22               Historia zmian [4]
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Nr 7.08 WG Czarnocin - wykaz działek - Biskupia Wola

  Zarządzenie Nr 8.08 WG - wykaz działek - Dalków

  Zarządzenie Nr 9.08 WG - wykaz działek - Kalska Wola

  Zarządzenie Nr 10.08 WG - wykaz działek - Czarnocin-przystanek

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2008-04-10 13:20:23 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 123471
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-04-10 13:20:23               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zamówienie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Tychów

  "SPROSTOWANIE: Urząd Gminy Czarnocin informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w ofercie należy stosować 22% podatek VAT. Informujemy, że oferta dotyczy w całości budowy wodociągu w miejscowości Tychów."

  W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Tychów gm. Czarnocin wyjasniamy co następuje:

  Pyt.1. "Zgodnie z SIWZ Cz.IX,pkt. 1.3 oferta powinna zawierać cyt. "Parafowany przez wykonawcę formularz postanowień umowy - załącznik nr 3" Informuję, że taki załącznik nie jest załączony do SIWZ i czy w związku z tym nie należy go zamieszczać w ofercie a jedynie parafowany projekt umowy?"                                                                                                                                                                                                

  odp.: W ofercie należy załączyć jedynie parafowany projekt umowy.

  Pyt.2. "W SIWZ nie widnieje informacja, czy należy zamieszczać kosztorys ofertowy w ofercie - czy w związku z tym nie należy go załączać?"                                                                                                                                                                                  

  odp.: Kosztorys ofertowy winien stanowić załącznik złożonej oferty.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Tychów

   

  Dodany 2008-02-07 14:09:46 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 129570
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2008-04-02 14:54:00               Historia zmian [15]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1276890 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij