Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Kultura / Rejestr instytucji kultury
  Rejestr instytucji kulturyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    

  Rejestr instytucji kultury


  Rejestr instytucji kultury
  , dla których organizatorem jest Gmina Czarnocin, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189),które weszło w życie 21 maja 2012  r.

  Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czarnocin

   

  I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czarnocin, prowadzi Inspektor ds. kasy kultury i sportu w Urzędzie Gminy Czarnocin, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin, tel. 44 616 51 69.

  II. Informacje o rejestrze kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

  III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

  IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt. III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Czarnocin 28 8985 0004 0080 0806 4389 0055.

  V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

   

  Rejestr instytucji kultury (29 KB)

  Księga rejestrowa instytucji kultury (55 KB)

  Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (26 KB)

  Dodany 2014-11-27 13:06:27 przez Aneta Kulik         Wyświetlony: 768
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-27 13:07:09               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-27 13:07:16
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1302025 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij