Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011r. (23 KB)

Załącznik do Zarządzenia WG - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. (54 KB)

Wzór oferty na realizację zadania publicznego (107 KB)

Wzór sprawozdania częściowego lub końcowego z wykonania zadania publicznego (86 KB)

Wyniki konkursu (34 KB)

Dodany 2011-02-10 14:48:37 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1476