Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (607 KB)

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Czarnocin w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy Gminy Czarnocin z tymi radami, organizacjami i podmiotami w 2012 r. (746 KB)

Dodany 2011-10-28 13:36:06 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1545