Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr IX/56/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku (60 KB)

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZARNOCIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012. (77 KB)

Dodany 2012-01-09 09:34:14 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1568