Uchwała Rady Gminy Czarnocin Nr XV/99/2012 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

UCHWAŁA NR XV/99/2012 RADY GMINY CZARNOCIN z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego \"Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok\"

Dodany 2012-11-23 10:16:24 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1648