Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Czarnocin w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY CZARNOCIN INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w gminie Czarnocin.

Dodany 2013-01-16 13:00:58 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1665