OŚWIADCZENIE o odpadach komunalnych podlegających biodegradacji (odt)

OŚWIADCZENIE o odpadach komunalnych podlegających biodegradacji (doc)

OŚWIADCZENIE o odpadach komunalnych podlegających biodegradacji (pdf)

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - doc 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pdf

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Dodany 2013-02-22 09:51:20 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1676