Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14.000 euro na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Czarnocin w roku 2014

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki Nr 1, 2 i 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2013-12-18 09:34:55 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1749