Przetarg na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w miejscowości Kalska Wola, gmina Czarnocin"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 8 - przedmiar

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacje technicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-04-04 15:24:32 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1779