Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Szynczyce, gm. Czarnocin"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 8a - przedmiar dla odcinka I

Załącznik nr 8b - przedmiar dla odcinka II

Projekt budowlano-wykonawczy - odcinek I

Projekt budowlano-wykonawczy - odcinek II

Specyfikacje technicze - odcinek I

Specyfikacje technicze - odcinek II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-05-14 14:09:45 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1800