Przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalków, gm. Czarnocin"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 8 - przedmiar

Projekt budowlano-wykonawczy - opis techniczny

Projekt budowlano-wykonawczy - proj.zagosp.-odc.A

Projekt budowlano-wykonawczy - proj.zagosp.-odc.B

Projekt budowlano-wykonawczy - przekrój konstr.-odc.A

Projekt budowlano-wykonawczy - przekrój konstr.-odc.B

Specyfikacje techniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-05-14 15:26:18 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1801