Przetarg na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynczyce, gmina Czarnocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 8 - przedmiary

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacje techniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-07-07 13:30:54 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1816