Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-07-17 15:23:57 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1817