Przetag na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany 2014-10-15 10:57:02 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1846