Przetarg na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-11-04 15:33:38 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1856