Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonego w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego w roku 2015 do Szkoły Podstawowej w Szynczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2014-12-08 13:30:37 przez Nina Dziubałtowska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1874