Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2015

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 i 3

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodany 2015-01-28 13:52:39 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1894