ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneo dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonyc w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres śwaidczeniowy

 

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 

Zgoda na wystąpienie przez GOPS do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie zaświadczeń o dochodach.

Dodany 2015-02-23 12:45:34 przez Nina Dziubałtowska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1934