WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

 

INFORMACJA

nt. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie informuje o możliwości składania wniosków do Regionalnego  Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o wydanie  Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych
i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r.ż. oświadczenie rodzica/opiekuna.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Joanna Paluch oraz Pani Marta Kurowska nr tel. 42 203-48-67 oraz mailowo
karta@rcpslodz.pl .

 

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Oswiadczenie o kontynuowaniu nauki

Aktualny katalog ulg

 

Dodany 2015-03-02 10:08:07 przez Nina Dziubałtowska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1943