Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. Remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, gm. Czarnocin

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - część rysunkowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodany 2015-05-11 14:45:22 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1998