Przetarg na realizację zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od Nr 1 do Nr 7

Załącznik Nr 8a

Załącznik Nr 8b

Załącznik Nr 8c

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty

Dodany 2015-07-08 10:22:49 przez Magdalena Kacperska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2046